Публикация

Българските лекари подкрепят призива на колегите си от Европа

Българските лекари подкрепят призива на колегите си от Европа

Българският лекарски съюз категорично подкрепя изявлението на президентa на Постоянния комитет на европейските лекари (CPME) проф. д-р Франк Улрих Монтгомъри по повод решенията на Европейския съвет 17-21 юли 2020 г. Призивът на европейските лекари, отправен към Европейския парламент, трябва да бъде чут и ние от БЛС очакваме бързата намеса и отстояване на общата ни каузата - здравето.

Намаляването на средствата за здравна структура и медицински персонал

от „Многoгодишната финансова рамка“ и от фонда за възстановяване след коронавируса „Следващато поколение на ЕС” не отразяват научените уроци от кризата с Ковид-19, нещо повече - отново пренебрегват необходимостта от стратегически решения и финансова подкрепа за научните изследвания и здравеопазване на европейско ниво. Затова БЛС приветства решението на Европейския парламент да не подкрепи предложенията на ЕС.

Един от основните уроци на пандемията

е, че трябва като хора, здравни системи, държави и международни организации да очакваме неочакваното и да имаме готовност да посрещнем кризи, които за кратко време преобръщат нашия живот. Здравето на населението е незаменимо богатство, но е и основен елемент в икономическото развитие и националната сигурност на страната.

 

Трябва да се има предвид, че

подготовката на медицински кадри

– лекари, професионалисти по здравни грижи и други необходими специалисти, за ефективната работа на здравната система отнема години обучение и специализация. Медицинските кадри, които са жизнено важни днес, са взели решението да се посветят на най-хуманната професия преди десетилетия.


Безспорно е, че стойността на една система се изразява чрез човешкия й капитал, който я преобразува в необходимите за обществото грижи и услуги. Съвсем логично е тогава и ние да попитаме ЕС как ще се подобри здравната сигурност и как ще се подготвят бъдещи евентуални здравни кризи с толкова намален бюджет?


Геройство е ежедневното спасяване на човешки животи, но вероятността това да се случва с риск за собственото ни здраве, заради провали в системата, преминава извън дълга на професията!

Коментари