Публикация

9 от 10 българи не знаят, че са заразени с хепатит

9 от 10 българи не знаят, че са заразени с хепатит

Отбелязваме Световния ден за борба с хепатита - 28 юли


В България се предполага, че около 100 000 души са заразени с вируса на хепатит, но според статистиката 9 от 10 души не знаят за състоянието си. Годишно по света около 700 хиляди души умират от усложненията, причинени от хепатит C.

Наричат заболяването и „тихият убиец“, тъй като протича безсимптомно

и често, когато пациентите започнат да усещат признаци на болестта, то е вече в напреднал стадий.


По данни на Световния Алианс за борба с хепатита, 290 милиона души по цял свят живеят с вирусен хепатит, без да знаят. Без правилна диагноза и подходящо лечение, милиони ще загубят живота си. Тази година Световният ден за борба с хепатита е под надслов „Да намерим липсващите милиони“, с цел популяризиране на информираността за проблема.

Клиниката по гастроентерология в Болница Токуда е един от водещите центрове за лечение на хронични чернодробни заболявания в страната

Клиника по гастроентерология в Болница Токуда

Висококвалифицираният екип от хепатолози е с най-голям опит в страната в неинвазивната оценка на чернодробната фиброза и стеатоза. 
В клиниката има обособен център по хепатология от самото създаване на Болница Токуда, в който работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на хроничните чернодробни заболявания.

Новите тенденции за неинвазивна оценка на чернодробната фиброза

са въведени в центъра още през 2013 г. и досега е натрупан богат практически опит. Специалистите хепатолози, водени от д-р Радин Цонев, началник на Отделението по гастроентерология, са висококвалифицирани и изключително ерудирани по отношение на неинвазивната и инвазивната диагностика. В центъра е натрупан дългогодишен опит и в провеждането на клинични проучвания, свързани с чернодробната патология.


Едни от най-разпространените чернодробни заболявания с огромно социално значение са

хроничните вирусни хепатити B и C

Около 350 000 са носителите на хепатит B вирус у нас. Около 77 000 са вирусоносители на хепатит C, като близо 90% от тях не подозират за това. Вероятността от развиване на чернодробна цироза и рак на черния дроб при тези пациенти е голяма, включително необходимостта от чернодробна трансплантация. Това поставя огромна финансова тежест за социалната и здравната система.


Болницата разполага с най-съвременната медицинска и лабораторно-молекулярна диагностика. Клиничната лаборатория и Лабораторията по вирусология се оценяват ежегодно от външен качествен контрол INSTAND. Началник на Вирусологичната лаборатория е проф. Радка Аргирова, национален консултант по вирусология към МЗ и член на експертния специализиран борд към БЛС.


Екипът на Хепатологичния център активно се интересува и внедрява

методи за подобряване на качеството на живот на пациентите

с хронични вирусни хепатити.

 

Лечение на хепатит в Токуда

 

Те са свързани както с безболезнената диагностика за установяване на болестта, така и с подкрепа на пациента от лекуващия го лекар, участие на психиатър и екип от подготвени специалисти за справяне с проблема. Тези заболявания предполагат отлична кооперативност между лекари и пациенти, като често тази симбиоза е за дълги години. Едно от достойнствата на Клиниката по гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда е лесният достъп на пациенти до лекуващите ги лекари и редовното им проследяване.

 

Много от носителите на хепатит C, които знаят за своя статус, се страхуват от задължителното до скоро извършване на чернодробна биопсия. С новите правила на НЗОК проблемът се решава - за назначаване на лечение и проследяване на ефекта му вече не е задължително извършването на чернодробна биопсия.

Коментари