Публикация

Първото в страната Практическо ръководство по асистирана репродукция, под редакцията на д-р Сашо Райков, е факт

Първото в страната Практическо ръководство по асистирана репродукция, под редакцията на д-р Сашо Райков, е факт

Единственото пълно ръководство по асистирана репродукция, предназначено за акушер-гинеколози и за специалисти по асистирана репродукция, вече може да бъде закупено


Книгата „Практическо ръководство по асистирана репродукция“, издадена под редакцията на д-р Сашо Райков, акушер-гинеколог от Центъра за асистирана репродукция на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, има за цел да запознае по-широк кръг от лекари със специфичната проблематика на двойките с репродуктивни проблеми, така че те да бъдат третирани правилно и адекватно, преди да потърсят клиниките за асистирана репродукция.

Изданието е плод на авторски екип на доказали се професионалисти с дългогодишна практика в медицината

- д-р Сашо Райков и д-р Мефтуне Шефкетова, специалисти от Центъра за асистирана репродукция на Болница Токуда, проф. Радка Аргирова, дм, вирусолог от Клиничната лаборатория на болницата, Тодор Чаушев, биолог, и Димитринка Цанева, ембриолог. Автор на рецензията д-р Петър Игнатов, д.м., акушер-гинеколог.


Книгата цели да се разработят протоколи, които да са кратки, максимално отговарящи на всекидневните нужди на клиниката, на базата на световната практика и съобразени с българската нормативна база.

В страна с продължителна и задълбочаваща се демографска криза като България проблемът със стерилитета става все по-актуален

С развитието на репродуктивните техники и с експоненциалното нарастване броя на инвитро процедурите (с 5-10% годишно) се увеличава броят на клиниките и лекарите, които са ангажирани с диагностиката и лечението на инфертилните двойки.


„Мотивацията на целия авторски екип бе фактът, че страната ни се нарежда на едно от водещите места в Европа по брой реализирани процедури за медицински асистирана репродукция, но до момента липсваше издадено ръководство по темата. Целта му е да бъде в полза както за специалисти по акушерство и гинекология, така и за двойките, на които им предстоят посещения в кабинета по асистирана репродукция“, сподели д-р Райков.


Ръководство по асистирана репродукцияВ рамките на 182 страници, структурирани в 4 раздела, 45 статии представят експертно, но стегнато и информативно

основните насоки в методиката на диагностиката и лечението на инфертилната двойка

чрез методите на асистирани репродуктивни техники (АРТ).


При създаването на ръководството са използвани реномирани и доказани източници на информация като: документи на Европейското общество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE), Американското общество по фертилитет (AFS), Американското общество по репродуктивна медицина (ASRM), Националния институт за клинично съвършенство на Великобритания (NICE), Испанската асоциация по фертилитет (SEF), както и научна литература от източници като Cohrane library, Fertility and Sterility, Human Reproduction и др.

Независимо, че в България има значителна нужда от един базисен и подробно разписан учебник по репродуктивна медицина, който периодично да се преиздава според новостите в тази област, можем само да приветстваме това първо по рода си практическо ръководство по асистирана репродукция и да благодарим на авторите, и в частност на д-р Сашо Райков, за неговото издаване“, рецензира д-р Георги Николов.

 

Изданието може да се закупи от специализирани книжарници за медицинска литература или да се поръча на e-mail sraikov@abv.bg


Съдържание на „Практическо ръководство по асистирана репродукция“


под редакцията на д-р Сашо Райков
© Сашо Райков, Тодор Чаушев, Мефтуне Шефкетова, Радка Аргирова, Димитринка Цанева, 2020 г.
ISBN: 978-619-7491-18-0
Езикова редакция: И. Митева и В. Цъклева
© Издател: Централна медицинска библиотека, Медицински университет


ГЛАВА I. Изследване на двойка с репродуктивна дисфункция
Първична консултация и изследване на двойки с репродуктивна дисфункция - Сашо Райков
Спермален анализ – нормални стойности и интерпретация - Тодор Чаушев
Оценка на овариалната функция – изследвания и интерпретация - Сашо Райков
Тубарен фактор – изследвания и интерпретация - Мефтуне Шефкетова
Маточен фактор – изследвания и интерпретация - Мефтуне Шефкетова
Ехографско изследване в асистираната репродукция - Сашо Райков

 

ГЛАВА II. Патология, свързана с репродуктивна дисфункция

Идиопатичен стерилитет (ИС) - Сашо Райков
Аменорея - Сашо Райков
Синдром на поликистозните яйчници (PCOS) - Сашо Райков
Хиперпролактинемия - Сашо Райков
Вродена надбъбречна хиперплазия (внх) - Мефтуне Шефкетова
Патология на щитовидната жлеза и влиянието ѝ върху репродукцията - Сашо Райков
Преждевременна овариална недостатъчност - Сашо Райков
Инфекциозни трансмисивни заболявания и асистирана репродукция - Сашо Райков, Радка Аргирова
Сифилис - Мефтуне Шефкетова
Ендометриоза и репродукция - Сашо Райков
Ендометриоза – хирургично лечение - Сашо Райков
Миома и асистирана репродукция - Сашо Райков
Ендометриална патология – полипи, сраствания, хиперплазии и значението им в репродукцията - Сашо Райков
Маточни малформации в резултат на нарушено развитие на мюлеровите канали - Сашо Райков
Хидросалпинкс - Мефтуне Шефкетова

 

ГЛАВА III. Третиране на двойка с репродуктивна дисфункция
Репродуктивна фармакология - Сашо Райков
Индукция на овулацията за интраутеринна инсеминация - Сашо Райков
Контролирана овариална симулация за ivf на пациентка с предикция за нормален отговор - Сашо Райков
Контролирана овариална стимулация за ivf на пациентка с предикция с екстезивен (свръх)отговор - Сашо Райков
Контролирана овариална стимулация за ivf на пациентка с предикция за лош отговор - Сашо Райков
Неконвенционална контролирана овариална стимулация - Сашо Райков
Критерии за канцелиране на контролирана овариална хиперстимулация (кох) - Сашо Райков
Контролиран коитус - Мефтуне Шефкетова
Интраутеринна инсеминация (партньорска и непартньорска) - индикации, методика - Мефтуне Шефкетова
Ivf – индикации, метод, оплождане – класическо ivf и icsi - Сашо Райков, Димитринка Цанева
Фоликулaрна пункция - Сашо Райков
Ембриотрансфер - Сашо Райков
Подготовка на ендометриума за трансфер на замразени ембриони (FET) - Сашо Райков
Донорска програма - Мефтуне Шефкетова
Витрификация. Съвременни методи за криосъхранение на гамети и ембриони - Димитринка Цанева
Преимплантационен генетичен тест - pgd/pgs - Димитринка Цанева
Неуспешна имплантация (НИ) - Сашо Райков
Повтарящи се аборти (па) - Мефтуне Шефкетова

 

ГЛАВА IV. Усложнения при асистираната репродукция
Овариален хиперстимулационен синдром (ОХСС) - Сашо Райков
Превенция на многоплодна бременност в асистираната репродукция - Сашо Райков

Извънматочна (ектопична) бременност - Сашо Райков
Хемоперитонеум - Сашо Райков
Торзия на яйчника - Сашо Райков
Инфекция след фоликуларна пункция - Сашо Райков

Коментари