Публикация

„Първа помощ” с бъдещите военни лекари

„Първа помощ” с бъдещите военни лекари

„Как се действа при инциденти с масово постъпване на пострадали” представи пред курсантите от специалност „Военен лекар” полк. доц. Димо Димов – заместник-началник на ВМА и началник на Катедра „Медицина на бедствените ситуации”.

В рамките на месец третокурсниците ще се обучават в топ клиниките на България

а т.нар. „сестрински стаж” им дава възможност да обогатят теоретичните си познания с конкретни практически умения.

 

Освен практическите занимания,

бъдещите лекари под пагон преминават и през интензивен лекционен курс

В рамките на занятията полк. Димов запозна бъдещите военни лекари с оказването на животоспасяваща първа помощ, как се прави сортировката на пострадалите и какви са приоритетите за евакуация.

Коментари