Публикация

Обява за работа

Обява за работа

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

спешно търси да назначи  лекар  и  медицински  сестри  за работа в отделение по инфекциозни болести.

Телефон за информация: 0876502200 / 0361 68 247 – зам.директор  и 0361 68  249 – Човешки ресурси.

Коментари