Публикация

МЗ ще може да субсидира болници за лечение на инфекциозни болести

МЗ ще може да субсидира болници за лечение на инфекциозни болести

Министерството на здравеопазването ще може да субсидира поддържането и готовността на клиники и отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести.


Това реши окончателно парламентът, който прие единодушно

промени в Закона за лечебните заведения

Депутатите гласуваха измененията на първо и на второ четене в рамките на едно пленарно заседание, без дебат, предаде БТА.


С промените се задължава министърът на здравеопазването да приведе в съответствие наредбата, по която става субсидирането. Предвижда се то да се извършва само през периода на обявено извънредно положение или на обявена извънредна епидемична обстановка.


Според вносителя на поправката д-р Даниела Дариткова (ГЕРБ)

очакваните резултати

от прилагането на промяната в нормативната уредба са свързани с гарантиране готовността на болниците за оказване на навременна медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести на територията на страната.


В доклада на Комисията по здравеопазване се посочва, че предложените изменения няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет, тъй като субсидирането на лечебните заведения за болнична помощ се извършва в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на МЗ за съответната календарна година.

Коментари