Публикация

Споразумението между лекарите и правителството – пиар?

Наречено е съвместно, макар да не е ясно защо пред думата споразумение изобщо трябва да се слага епитет и какво друго би могло да бъде едно споразумение освен съвместно.Страните
От първото изречение разбираме, че страните по това споразумение са две, но до края така и не става ясно кои точно са те. Подписано от петима души - премиер, вицепремиер, министър на здравеопазването, директор на здравната каса и председател на Българския лекарски съюз. От последното изречение става ясно, че има и шеста страна - Българският зъболекарски съюз, макар да не го е подписал, се задължава по него.

Правните последици
Споразумението няма никаква правна стойност и не влече никакви правни последици. То е ни повече, ни по-малко от писмено обещание за действия, повечето от които не зависят от нито едно от подписалите го лица. Практически споразумението задължава морално председателя на БЛС да не протестира, когато и ако се извършат описаните действия в него. Друго значение този документ няма.

Финансовите последици
На пръв поглед парите през 2011 г. се увеличават, но това е само привидно. Съгласно точка 5 правителството взема всичко, което е по сметките на НЗОК в края на 2010 г. Това са 865 млн. лв. остатък от 2009 г. плюс 662 млн. лв. излишък за 2010 г., равно на 1,527 милиарда лева. Към тях трябва да се добавят 160 милиона за ноември и декември, които няма да бъдат платени от бюджета за 2010 г., и 127 милиона резерв по бюджета на касата или общо 1,814 милиарда лева.

Тази сума може дори да нарасне с около 100 милиона от „спестени” плащания в извънболничната помощ, стоматологичната помощ (включително неплатени разходи за декември) или ако октомври също се плати през 2011 г. Общата сума е равна на един годишен бюджет на НЗОК. Тези пари ще бъдат отнети от здравеопазването и разходвани за други правителствени нужди.

Интересен е и един друг аспект на финансовите последици. През 2011 г. Националната здравноосигурителна каса ще разполага със всички пари от здравни вноски - предвиждани около 2,6 милиарда лева. На пръв поглед имаме увеличение със 700 милиона лева на разходите за здравеопазване. Всъщност разходите ще останат същите, защото в увеличението от 700 милиона лева ще се включат посочените 160 милиона за болнична помощ за ноември и декември 2010 г., 60 милиона лева - дължими за юни и юли 2010 г. (по споразумение ще бъдат платени януари 2011 г.), около 20 милиона, дължими по доплащане на потребителски такси за тази година, около 45 милиона – 1/12 от плащанията в извънболничната и денталната помощ.

Макар да не го пише в споразумението от изявленията на правителството става ясно, че през 2011 г. всички дейности извън спешната помощ и стационарната психиатрична помощ преминават за финансиране от НЗОК, като със същата сума се намалява бюджетът на Министерството на здравеопазването. Това е около 350 милиона лева (в това число скъпоструващи лекарства и ваксини, субсидии за спешни портали, реанимация, хемодиализа и диспансери). Общо 635 милиона лева.
Тоест в най-добрия случай брутното увеличение на разходите за здравеопазване през 2011 г. ще бъде с 65 милиона лева или с 2,5%. Като процент от БВП разходите за здравеопазване намаляват от 3,7 за 2010 г. до 3,6 за следващата година.

Реформите
В споразумението реформи не се обсъждани и договаряни. Не са коментирани приетите наскоро правила за Национална здравна карта, медицински стандарти и въвеждането на нива на компетентност, предвиждащи закриване на около 100 болници. Не са обсъдени делегираните бюджети и регулативните стандарти, които на практика ликвидираха пазара на медицински услуги. В споразумението няма и дума за приватизация, привличане на частни инвестиции в сектора. Няма нищо и за развитие на човешките ресурси, като изключим едно пределно общо изречение за „достойния статут” на специализиращите лекари. Нито дума за демонополизация на здравното осигуряване. Очевидно и правителството и БЛС не са счели за нужно да обсъждат тези въпроси.

Политически последици
И Българският лекарски съюз, и правителството получиха това, от което се нуждаеха - политически пиар. БЛС излезе от неудобството да провежда протести, които самото ръководство нито иска, нито може да организира. Правителството си приписа заслугата за увеличаване на парите за здравеопазване, без при това да го прави в действителност, а като бонус получи съгласие да експроприира почти 2 милиарда лева, събрани от здравни вноски през последните 10 години. Всички са щастливи, с изключение на тези, които плащат здравните вноски, тези, които се лекуват и тези, които предоставят медицинските услуги.

Заключение
Подписаното споразумение не решава нито един проблем на системата на здравеопазването.

___
Позицията на д-р Кацаров от Центъра за защита на правата в здравеопазването е публикувана на сайта на пациентската организация на адрес: http://www.czpz.org/

Коментари