Публикация

Обучение за парамедици

Обучение за парамедици

Националният учебен център на БЧК – Лозен, в партньорство с Центъра за професионално образование „Прогрес и знание” стартират обучение за трета степен на квалификация за „Парамедик – транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения”.
Това съобщават от Българския Червен кръст.

Курсът ще започне в началото на октомври

по програма, съобразена с Държавните образователни изисквания и утвърдена от НАПОО. То е с продължителност 960 учебни часа, разпределени в три семестъра, дневна форма на обучение (съботно-неделна):

  • Първи семестър /теоретична подготовка/;
  • Втори семестър /практическа подготовка/;
  • Трети семестър /стажантска програма/ - ще се провежда в Център за спешна медицинска помощ – София.

Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат свидетелство за упражняване на професията

Цената на обучението за целия курс е 2 500 лева, платими на пет вноски. Първа вноска – 600 лева.

Срок за подаване на документи: от 10.08.2020 г. до 30.09.2020 г.

Записване и подаване на документи за участие в курса се извършва в ЦПО „Прогрес и знание“ – гр. София, ул. „Филиповско шосе“ 1, или в ЦПО към Българския Червен кръст, НУЛЦ на БЧК – Лозен, с.Лозен, ул. „Половраг” 31.


За повече информация:
e-mail: progressiznanie@gmail.com; nulc_lozen@redcross.bg
тел: 0879 86 44 67; 0876 44 97 25; 0882 98 89 02; 0889 60 12 20

Коментари