Публикация

Безплатно участие в Европейския конгрес по кардиология

Безплатно участие в Европейския конгрес по кардиология

Поради извънредната обстановка в целия свят, свързана с пандемията, Европейското дружество по кардиология взе решение тазгодишният конгрес - ESC Congress 2020, да се проведе онлайн и то безплатно за желаещите за се включат медицински специалисти.

За да получите достъп, е необходимо само да се регистриране предварително на този линк: Регистрация за ESC Congress 2020.

Европейският конгрес по кардиология ще се онлайн проведе от 29 август до 1 септември, като ще предложи на участниците:

  • Последни научни новости;
  • Възможности да се задават въпроси на водещи световни експерти;
  • Да почерпите практически опит от колеги;
  • Да участвате във форуми.

Научната програма е разделена на:

  • Live Sessions - живи сесии с въпроси и отговори, панелни дискусии;
  • Channels by Topic - 10 канала по основни теми за учене и интеракция;
  • On-Demand Presentations - над 400 научни теми от всички области на кардиологията.

Открийте приложението на най-новите технологии в клиничната кардиология, включително:

  • използване на съвременни терапии, включващи стволови клетки и гени,  прогресът на персонализираната медицина;
  • big data, изкуствен интелект и преносими технологии, които променят оказването на медицинска помощ;
  • приложение на роботиката за дистанционни грижи и дистанционна интервенционна кардиология на пациенти по целия свят.

Редактор Илияна Ангелова

Коментари