Публикация

Болничните организации: НЗОК да плати надлимитната дейност

Болничните организации: НЗОК да плати надлимитната дейност

Очаква се на 10 август, понеделник, да бъде подписан нов Анекс към НРД 2020-2022. В тази връзка болничните организации - Национално сдружение на частните болници, Сдружение на общинските болници в България, Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение и Българска болнична асоциация, изготвиха предложения, които да залегнат в документа.


Организациите изтъкват, че пандемията от COVID -19 и предприетите по този повод мерки са поставили всички лечебни заведения в необичайна медицинска и неблагоприятна икономическа ситуация.

Нормалната работа на лечебните заведения за болнична помощ е силно ограничена

и затруднена, а в същото време е усложнена и оскъпена. Повечето от тях продължават да отчитат по-малко дейност, а правят повече извънредни разходи.


„При сегашните темпове на развитие на епидемията, дисбалансът в дейността на тези лечебни заведения през месеците до края на годината ще се запази, а при определени обстоятелства може и да се задълбочи.


Очевидно е, че при сега установения начин на финансиране на тази дейност, почти всички те до края на годината ще изпитат сериозни финансови затруднения, а някои могат да изпаднат и в необратимо тежко финансово състояние“, посочват от НСЧБ, НСОМБАЛ,СОББ, ББА.


За да се гарантира финансовата устойчивост и оперативната готовност на лечебните заведения за болнична помощ за реакция при евентуалното взривоопасно разрастване на епидемията и за да продължат да се грижат пълноценно за опазване здравето и живота на гражданите на България,

организациите предлагат в подготвения Анекс към НРД 2020-2022, да залегнат следните мерки:

  • Диференцирано 10-процентно повишаване цените на клиничните пътеки, клиничните процедури и амбулаторните процедури. Недооценените пътеки и процедури да бъдат повишени с по-висок процент от тези с високи цени.
  • В рамките на общия размер на определените стойности на болниците, икономиите на средства, направени през месеците след въвеждане на епидемичната обстановка, да могат да бъдат прехвърляни до края на месец ноември.
  • Да се изплати т. нар. „надлимитна дейност“, изработена от болниците от 2015 г. насам, с част от спестените по време на Ковид-19 кризата средства на НЗОК.
  • Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, да продължи да действа най-малко два месеца след отпадане на всички противоепидемични мерки на територията на цялата страна.

Предложенията вече са входирани в Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.


Подробности четете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

Предложение към анекс НРД.docx

Коментари