Публикация

Нова апаратура ускорява PCR тестовете за COVID-19 в лаборатория „ЛИНА”

Нова апаратура ускорява PCR тестовете за COVID-19 в лаборатория „ЛИНА”

Медицинска лаборатория „ЛИНА” е оборудвана с нови апарати, свързани с диагностиката на COVID-19. Закупени са два автоматични екстрактора на нуклеинови киселини, които увеличават капацитета на лабораторията. По такъв начин се съкращава времето за обработка на пробите, а пациентите и насочващите ги лекари получават резултатите по-бързо. По-краткото време на изпълнение е предимство и в случаите, когато се изисква тест при пътуване, при постъпване на работа и други причини.

 

Проби за коронавирус се вземат в специално определени за целта манипулационни от обучени медицински специалисти. Най-подходящ е носогърлен секрет, който до началото на анализа се поставя във вирусологична среда и се съхранява при определена температура.

 

В първия етап вирусната рибонуклеинова киселина (РНК) се отделя от другите молекули, присъстващи в пробата – РНК екстракция. До скоро разполагахме с 2 екстрактора с общ капацитет 24 проби, които се нуждаеха от време за обработка 54 минути. Сега имаме още 2 нови екстрактора с общ капацитет 64 проби и време за обработка 30 минути. Така за около час апаратите могат да отделят нуклеинова киселина от 152 проби.

 

Във втория етап вирусната РНК се смесва с други компоненти и се поставя в PCR апарат. Ние разполагаме с 2 такива машини, които могат да поемат до 192 проби. Тук протоколът изисква около 2 часа и с това изследването приключва. Работният ден в генетичната лаборатория продължава 12 и повече часа. В извършването на анализите сме ангажирани двама лекари и двама молекулярни биолози”, споделя доц. Сашка Михайлова.

 

„ЛИНА” е единствената лаборатория на територията на областите Бургас, Ямбол и Сливен, която е одобрена от Министерството на здравепазването за доказване на COVID-19 и чиито резултати няма нужда да бъдат потвърждавани в Националната референтна лаборатория. Увеличеният капацитет на лабораторията даде възможност да приема проби и от други области.

 

Полезна информация:

Резултатите от PCR тестовете за COVID-19 могат да бъдат придружени със сертификат на английски език, който се изисква при пътуване в чужбина. За дата на резултата се счита датата на вземане на пробата. Вземането на PCR проби става в следните манипулационни, като пациентите трябва да носят лични предпазни средства – ръкавици и маска. Гр. Бургас, бул. „Демокрация” №67: 07:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък, събота – 07:00 ч. - 12:00 ч.; гр. Варна,  ул.„Мадара” №22: 07:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък, събота -  07:00 ч. - 12:00  ч.; гр. Ямбол, ул. „Васил Априлов” №2: 07:00 ч. - 12:00 ч.; 13:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък; гр. Сливен, ул. „Криволак” №9, ет. 2: 7:00 ч. - 15:00 ч. от понеделник до петък.

 

Коментари