Публикация

Нов метод за ранно диагностициране на Алцхаймер

Френски учени смятат, че трябва да се наложи нова дефиниция на болестта на Алцхаймер, която да включва биологични симптоми, позволяващи ефективно диагностициране.


Досега заболяването се определяше като „анатомично-клинично", което означава, че болестта се „предполага”, докато пациентът е жив, и се „потвърждава" посмъртно чрез мозъчна биопсия.

Според новият подход болестта на Алцхаймер вече ще може да се определя по време на живота на пациента заради съвпадение на добре дефинирани симптоми и биологични признаци.

Симптомите включват неспособност за запомняне в епизодичната памет, а биологичните симптоми включват откриването на конкретна структура в мозъка със скенер, на аномалии в мозъчната течност, и намален метаболизъм в определени зони на мозъка.

Експертната група е дефинирала и „предклиничен етап на Алцхаймер" - хора, които имат биологичните маркери, но засега не са развили симптомите.

Основните ползи от новата дефиниция на болестта са, че ще могат да се подбират пациенти за включване в групите за изпробване на нови медикаменти, пише още Франс Прес
" }-->

Коментари