Публикация

Специална стая по метода Монтесори в Детското отделение на „Софиямед“

Специална стая по метода Монтесори в Детското отделение на „Софиямед“

За успешното лечение особено при децата освен професионалната медицинска грижа важно значение има и провеждането му в подходяща среда, ангажирана тяхното въображение в позитивен аспект чрез подходящи игри и дейности.


В специалната стая в Детското отделение на УМБАЛ „Софиямед“, която създадохме за малките ни и пораснали пациенти, избрахме образователните дървени играчки и ролеви игри по методологията на Монтесори на фирма Playsense.


Играчките, които се използват, са подбрани така, че да спомагат по-доброто разбиране и развитие на речта, математическите умения, познанията в музиката, науката, социалните взаимодействия.

Детската стая, адаптирана по Монтесори метода, разполага с игри и играчки, които подкрепят всеки един аспект от детското развитие

Създава се съответствие между естествените интереси на детето и наличните дейности. Децата могат да се учат чрез собствен опит и със свое собствено темпо. Монтесори играчките отговарят на естественото любопитство и интерес и изграждат солидна основа за учене през целия живот.

Играта спомага за нормалното развитие на всяко дете и за формирането на неговия характер и поведение

В играта детето проявява повече самостоятелност, отколкото в която и да е друга дейност. Всяка детска игра е целенасочена, организирана и осъзната дейност. Тя отразява контакта на детето с околния свят. Чрез играта то опознава предметите, с които си служат възрастните.

 

Детето се упражнява или получава нови знания чрез играта. Освен действията с предмети в игрите децата упражняват и човешките взаимоотношения.

 

Децата притежават естествен стремеж да опознават околната среда подражавайки на възрастните.

Коментари