Публикация

Какво е значението на точките 4 и 5 от споразумението между БЛС и правителството?

Така нареченият „резерв на Националната здравноосигурителна каса”, намиращ се във фискалния резерв на държавата, се формира още от въвеждането на здравноосигурителния модел 2000-2001 година. От този момент до идването на власт на правителството на Сергей Станишев, без официално да се съобщава, се заделя процент за попълване на този резерв.


В началото на управлението на НДСВ този резерв се движи между 360 и 700 млн. лв., които през годините чрез актуализация на бюджета на касата и заплащане натрупани дългове на лечебни заведения /предимно държавни болници/, тихомълком се използват и за други цели, включително и за образование.

През 2008 г. беше узаконено неплащането от страна на държавата на вноските, които тя трябваше да прави за 9 групи граждани и прехвърли повече от 400 млн. лв. отново в държавния резерв. Така или иначе всички суми, натрупани в този резерв, са от спестени вноски от страна на държавата, а не от вноски на работодатели и работници. По този начин досега цялата система се поддържаше от вноските на работодатели и работници, а държавата си спестяваше дължимите вноски чрез вкарването им в резерв.
Макар да съществуваше официално, той определено се ползваше за други нужди.

Тази система продължи и при сегашното правителство, като за 2010 г. в този резерв отново ще потънат над 500 млн. лв.

Чрез подписване на т. 4 и т. 5 от споразумението тази практика се прекратява. Министерството на финансите през 2011 г. под формата на трансфер следва да внесе вноските за всички граждани, които държавата осигурява в размер на 941 126 хил. лв. Тези средства ще се изразходват изцяло от изпълнителите на медицинска помощ. Прехвърляйки натрупания резерв, се дава възможност на МФ без дългата парламентарна процедура по освобождаване на резерва директно да трансферира тази сума към бюджета на здравната каса. За още по-голяма яснота, от 2011 г. държавата вече няма да може да пести от здравните осигуровки на 4,5 милиона граждани, а ще бъде длъжна да ги превежда към НЗОК.
Това обяснява защо т.5 е включена „във връзка с ангажиментите от предходната точка”.

Ясно е, че през 2011 г. държавата няма да увеличи събираемостта на държавния бюджет с 600 млн. лв. и поради това се налага спестените досега от държавата вноски да се използват през 2011 г. Съгласно т.2 от споразумението за публичното управление на НЗОК използването на бюджета  за други цели и нужди ще стане невъзможно.

Няма да се изплащат и средства за издръжка или натрупани задължения на когото и да било, включително и на ведомствените лечебни заведения. Средствата ще се използват само за заплащането на дейности при нова регулация, изработена и приета, съвместно от БЛС и НЗОК.


____
*Позицията на Българския лекарски съюз е публикувана на сайта на съсловната организация.

Коментари