Публикация

Жени Начева отново остойностява клиничните пътеки

Бившата директорка на Националната здравноосигурителна каса Жени Начева е била назначена за държавен експерт в отдел „Фискални и социални анализи и прогнози” към дирекция „Икономическо планиране и анализи”.


Това е звеното, на което е възложено да извърши остойностяване на медицинските дейности, на базата на които да се определят цените в следващия Национален рамков договор, посочва Центърът за защита правата в здравеопазването.

Сегашните цени на медицинските дейности също са определяни от Жени Начева, но в качеството й на директор на бюджетната дирекция на НЗОК.

На 10 февруари Жени Начева беше избрана от Народното събрание за директор на здравната каса. На 19 април тя подаде оставка след като прокуратурата й повдигна две обвинения.

Жени Начева беше обвинена за това, че в периода февруари - май 2009 г. като шеф на бюджетна дирекция в НЗОК е превишила властта си и неправомерно и еднолично е разпоредила корекция в бюджета на районната каса в Сливен. С корекцията е бил завишен разполагаемият лимит на специализираната болница „Хаджи Димитър” в града, без да са налице основания за това. По този начин е била набавена облага в размер на 800 000 лева.

Второто обвинение също е за престъпление по служба и е за това, че през март Жени Начева неправомерно е разпоредила на РЗОК - София-град да се платят средства за извършена дейност над месечните лимити на болница „Токуда”. Плащането е за дейност, извършена от болницата през юли и септември 2009 г. и е на стойност 327 300 лева. Парите са били отчетени от болницата през декември.

През март Жени Начева като директор на Националната здравноосигурителна каса е разпоредила на РЗОК - София-град да бъдат изплатени средства над месечните лимити и на Военномедицинската академия за дейности, извършени през февруари 2010 година.

До този момент няма информация какво смята да прави прокуратурата с повдигнатите обвинения. Назначението на Жени Начева в Министерството на финансите е сигурен знак, че обвинението няма да стигне до съда. То най-вероятно е било повдигнато фиктивно, по политически причини, а прокурорите са направили услуга на изпълнителната власт. Начева е била компенсирана с висок пост в Министерството на финансите, посочва ЦЗПЗ и допълва:
„Това, че Жени Начева е автор на сегашните и на бъдещите цени на медицинските услуги, показва какво остойностяване да очакваме”.

" }-->

Коментари