Публикация

Над 60% от използвалите мобилното приложение на НЗОК дават отлична оценка на здравните услуги

Над 60% от използвалите мобилното приложение на НЗОК дават отлична оценка на здравните услуги

Данните от мобилното приложение на Националната здравноосигурителна каса, чрез което всеки може да даде обратна връзка за получените здравни услуги, сочат, че по-голямата част от гражданите, които са го използвали, са ги оценили с отличен. Въпреки това апликацията все още не е използвана широко, посочват от касата.

През юни НЗОК предостави лесна и удобна възможност да бъде дадена оценка от всички

ползвали услуги в извънболничната, болничната, денталната помощ, както и в аптеките. Приложението не ангажира потребителите със споделяне на лични данни или данни за лечебното заведение, към което са се обърнали за преглед, изследвания, лечение и т.н. Анкетата може да се попълни дори и в метрото, в автобуса – след като пациентът излезе от контакт с лечебното заведение.


64% от включилите се до момента, чрез рубриката на мобилната апликация ОБРАТНА ВРЪЗКА, дават отлична оценка на здравните услуги, които са ползвали. На първо място сред тях са аптеките, следвани от общопрактикуващите лекари, денталните лекари, болниците и лекарите специалисти.

Най-голям е броят на хората, използвали приложението в София

следвани от тези в Шумен, Габрово, Стара Загора и Пловдив. Интересна подробност е, че то е отваряно най-активно в часовете между 13:00 и 18:00, както и между 21:00 и 23:00 часа. Далите оценка добър на получените от тях здравни услуги е 18%, толкова е и процентът на недоволните.

 

НЗОК апелира за по-голяма активност от страна на гражданите, тъй като обратната връзка с тях е от особена важност в стремежа й да подобри качеството на предоставяните здравни дейности.

Приложението ще даде възможност да се покажат проблемните места при оказване на медицинска помощ

и да се предприемат необходимите мерки за тяхното коригиране, изтъкват от фонда.

Коментари