Публикация

Включете се в проучване на ЕМА

Включете се в проучване на ЕМА

Европейската агенция по лекарствата (EMA) провежда проучване. То се фокусира върху комуникационните дейности на EMA за широката общественост (т.е. информацията за Агенцията, оповестена главно чрез уебсайта й като прессъобщения и съобщения за новини).


Това информира Българската асоциация по клинични проучвания.


Партньорите на EMA, помолени да отговорят на това проучване, включват заинтересовани страни от отрасъла, националните компетентни органи на ЕС / ЕИП (човешки и ветеринарни), Европейската комисия, Европейския парламент, агенциите на ЕС, регулаторните органи извън ЕС и СЗО, в допълнение към научните комитети и координационните групи на Агенцията (човешки и ветеринарни).

Допитването ще предостави ценна обратна връзка

която ще помогне за планиране и осъществяване комуникационните дейности, изтъкват от БАКП.


Това е третото проучване на комуникациите, като предишните се проведоха през 2015 и 2017 г. Анкетата ще бъде отворена в продължение на пет седмици, до 13 септември 2020 г., за да отговорите.


Линк към анкетата - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/perceptionsurvey2020

В това проучване EMA не събира и не обработва лични данни

Уверете се, че не разкривате самоличността си в отговорите на свободния текст. Анкетата е предназначена да събира отговорите само в обобщен и анонимен формат. 

 

Ако имате нужда от допълнителна информация или разяснения, моля не се колебайте да се свържете с Елена Димитрова (Elena.Dimitrova@ema.europa.eu), допълват от Българската асоциация по клинични проучвания.

 

Снимка: ЕМА

Коментари