Публикация

Анексът към НРД 2020-2022 вече е факт

Анексът към НРД 2020-2022 вече е факт

Започва изплащането на извършената и незаплатена дейност на болниците за 2015 и 2016 г.

 

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров информира, че Надзорният съвет на НЗОК е взел днес решение, преди подписването на Анекса, да се пристъпи към

изплащане до края на годината на извършената и незаплатена дейност на болниците

„Огромно постижение е изплащането на извършената и незаплатена дейност на болниците за 2015 и 2016 година. Отдавна говорим за това - ето, че вече е факт. Това ще доведе до устойчивост и ще даде глътка въздух на лечебните заведения”, заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

Анексът регламентира в болнична медицинска помощ следните промени

  • За подпомагане на скрининга и борбата с КОВИД-19 се отпускат по 20 лева допълнително за всеки преминал през болницата пациент, независимо по каква клинична пътека е приет.
  • Освен това с 10% нарастват цените на клиничните пътеки, считано от 1 август.

„Това увеличение ще има устойчив характер и ще продължи и през 2021 г.“, поясни здравният министър Костадин Ангелов.

  • Повишаване на цените на инфекциозните пътеки, особено на тази за лечение на пациенти с коронавирус. Двойно се увеличава КП 104 (една от клиничните пътеки, по която се лекува COVID-19), като от 618 лв. размерът й ще нарасне на 1200 лв.
  • Клиничната пътека „Раждане“ ще бъде разделена на две, като ще се увеличи цената на естественото раждане.
  • Предвижда се увеличение средно с 10% на цените на всички дейности в първичната извънболнична помощ до края на 2020 г.
  • В СИМП цените на първичните и вторичните прегледи се увеличава приблизително с 10%, увеличават се както цените, така и обемите. Тази мярка влиза в сила от август и ще важи до 31 декември 2020 г.

От текстовете в Анекса

отпаднаха изискванията за отчитане в реално време на лечебните заведения в извънболничната помощ

и изменението в медицинската документация - История на заболяването“, „История на бременността и раждането“ и „История на новороденото“, които по предложението на НЗОК трябваше да влязат в „Първични медицински документи“.


Анексът към НРД 2020-2022 влиза в сила със задна дата от 1 август 2020 г.

 

Коментари

Стъпките са добри, но има парадокси. Каква е  логиката КП 39 - лечение на пневмониия и бронхиолит.... да остане с цена 667 лв, когато е свързана с доказан КОВИД-19 ? Нека не се лъжем - болният от КОВИД, когато е за хоспитализация е ПНЕВМОНИЧНО БОЛЕН. Разликата между КП 104 и КП 39 в този случай е, че първата се провежда в Инфекциозно отделение, а втората - във Вътрешно или Пулмологично такова. А кой споменава нещо за онези пневмонии, които клинически, епидемиологически и рентгенологично са 100% КОВИД, но не са верифицирани с RT-PCR заради несъвършенства в технологията ?

Не мисля, че сте прав.Ако пациентът е с пневмония и с доказана Ковид инфекция той ще бъде лекуван, и дехоспитализиран по 104 пътека, независимо къде е лекуван.поне аз така разбирам текста.Може би при пациентите с ковид пневмонии освен положителен PCR .Необходимо е този проблем да се изясни, защото в повечето болници са разкрити допълнителни легла за лечение на пациенти с такива пневмонии в различни отделения.