Публикация

Проф. Красимир Иванов бе удостоен с престижното звание „Почетен гражданин на Варна“

Проф. Красимир Иванов бе удостоен с престижното звание „Почетен гражданин на Варна“

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., бе обявен за „Почетен гражданин на Варна“ за неговите безспорни и дългогодишни усилия и постигнатите ярки резултати в развитието на здравеопазването и медицинското образование в морската столица.


Кметът Иван Портних и председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов връчиха високото отличие на проф. Иванов на стилна церемония в Летния театър на 15 август – Денят на Варна.


„За мен е огромна привилегия и чест да бъда избран за почетен гражданин на Варна. Това още повече ме амбицира да работя за просперитета на варненското здравеопазване и медицинското образование в град Варна. Искам да благодаря на семейството си и на всички колеги и приятели от Медицински университет – Варна и от УМБАЛ „Св. Марина“, които направиха така, че болницата да стане най-високотехнологичната болница в България, а Медицински университет - Варна да бъде най-динамично развиващия се и най-проспериращ медицински университет в страната ни. Благодаря на всички, за мен е огромна чест!“, заяви проф. Иванов при получаването на отличието.


Кметът на Варна Иван Портних се обърна към присъстващите в празничната вечер с думите: „Варна трябва да продължи да се развива с каузи, които ни обединяват. Такава кауза е „Варна, град на знанието“, около която се обединиха академичната общност от 6-те университета, научно-изследователските институции, общественици, интелектуалци и бизнесът“.

Проф. д-р Красимир Иванов е лекар и учен с утвърден международен авторитет

Два мандата е ректор на Медицински университет – Варна в периода 2012 – 2020 г., директор на най-голямата болница в Източна България - УМБАЛ „Св. Марина“ в периода 2001 – 2010 г., национален консултант по хирургия, преподавател по коремна хирургия, практикуващ хирург-онколог с над 25 години стаж, специалист по здравен мениджмънт и председател на Асоциацията на университетските болници в България. Почетен член е на редица международни медицински дружества, сред които германското и румънското хирургическо дружество. Проф. Иванов допринася в значителна степен за издигане авторитета на българската медицина, здравеопазване и образование и за престижа на Варна в Европа и по света.

Проф. Иванов е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

за принос в областта на медицинската наука и образование в Република България, Почетен златен знак „За заслуги към Варна“, два пъти е носител на „Награда Варна“, „Почетен гражданин на Сливен“, „Наградата на Шумен“ в категория „Личност на годината“. Има отличия от Българското хирургическо дружество, почетен знак „Български лекар“, златна значка за особени заслуги в развитието на миниинвазивната хирургия, „Мениджър на годината“ и много други.

Като ректор на варненския Медицински университет той увеличава броя на чуждестранните студенти

с англоезично обучение с над 300%, а държавната поръчка – с 50 на сто. Създава филиали на Университета в Сливен, Велико Търново и Шумен. Открива първия в страната университетски Медико-дентален център, първия в Източна България Център по транслационна медицина и клетъчна терапия, центрове по електронно и дистанционно обучение, за кариерно развитие по професиите здравен асистент и болногледач, университетски център по източна медицина и др. Създава първата у нас университетска телевизия.

 

Проф. д-р Красимир Иванов разширява международния профил и контакти на Университета и днес академичната институция е водеща в многобройни научни проекти, включително по „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия и участва в 82 международни партньорства с институции от 5 континента.


Изключителна заслуга на проф. Иванов като директор на УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна е утвърждаване позицията на болницата като лидер във Варна, в региона и в страната, както и като център за университетско медицинско образование. При управлението на проф. Иванов най-голямата болница в Североизточна България постига отлични резултати, които са от изключително значение за развитие на медицината, здравеопазването и науката в региона. Увеличава се броят на операционните зали, разкрити са нови сектори по съдова хирургия, урология и детска хирургия. Започва да функционира интранет-базирана лабораторна информационна система за усъвършенстване на вътрешната комуникация. Благодарение на ползотворното сътрудничество с Швейцарски болници е осъществен основен ремонт на женското отделение на Втора психиатрична клиника.


Разкрит е ДКЦ „Св. Марина“, който се утвърди като едно от най-добрите амбулаторни звена в региона. Създаден е Център за превенция и лечение на СПИН, Клиника по кардиохирургия и Клиника по инвазивна кардиология, започват да функционират втори Център по ангиографска и инвазивна диагностика и Клиника по еднодневна хирургия.

 

Завършени са два големи проекта, свързани с подобряване на енергийната ефективност, реализиран е проект за модернизиране на образната диагностика чрез закупуване на апаратура за ядрено-магнитна томография, а през 2009 г. със средства на МЗ са закупени 128-срезов компютърен томограф и първият в България позитронно-емисионен томограф (PET/CT). Чрез тази апаратура се постига издигане на по-високо ниво на диагностиката на редица социално значими заболявания.

Проф. Иванов е удостоен с академичното звание „Доктор хонорис кауза“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

за реализирането на каузата за откриване на съвместна специалност „Военен лекар“ между ВВМУ, МУ-Варна и ВМА.

 

Коментари