Публикация

БАПЗГ: Категорично не сме съгласни да бъдем изкупителни жертви!

БАПЗГ: Категорично не сме съгласни да бъдем изкупителни жертви!

Позиция на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Уважаеми журналисти,


Уважаеми граждани на Република България,


В условията на коварната пандемия, породена от COVID-19, категорично се проявиха слабостите на здравеопазната ни система и най-вече ясно пролича критичният недостиг на кадрови потенциaл, особено в областта на здравните грижи.


Вече близо 20 години Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи предупреждава за очакваните

неблагоприятни последици от недообмислената реформа в системата на здравеопазването

Заради ниското заплащане и лошите условия на труд много медицински специалисти заминаха да работят в чужбина или се отказаха от професиите си.


Лечебните заведения не могат да функционират без тях. Много професионалисти по здравни грижи работят на две и повече места, за да си осигурят препитание и по-достоен живот. По този начин те спасяват не само своите семейства от оскъдица, но и здравната система от колапс. Няма как прекомерната умора да не се отрази негативно на качеството на работата и на здравето им, което неминуемо рефлектира и върху грижите за пациентите. В лечебните заведения откровено се пренебрегват стандартите за съотношение между медицински специалисти и брой обгрижвани пациенти.

Здравеопазването ни е в сериозна криза

Настъпил е моментът, когато поради липса на медицински специалисти ще бъдат затваряни болници. Защо трябва специалистите по здравни грижи да понасят тежестта за нерешените толкова години проблеми? Категорично не сме съгласни да бъдем изкупителни жертви!

 

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е законово регламентирана съсловна организация, в която членуват 35 381 специалисти по здравни грижи. БАПЗГ представлява интересите на своите членове, гарантира тяхната професионална квалификация и продължаващо обучение, но не е страна по договаряне на заплатите и може да бъде само наблюдател при преговорния процес. През годините БАПЗГ винаги е участвала при изготвяне на Колективния трудов договор по покана на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, както и при договаряне на Националния рамков договор по покана на Българския лекарски съюз. За съжаление практическото приложение на КТД и НРД са в ръцете на ръководителите на лечебните заведения и порочните практики на субективно разпределение на финансовите средства за заплащане на труда се случват там.


Отново напомняме, че

годишно страната ни напускат около 1 000 професионалисти по здравни грижи

а средната възраст на съсловието е 55 години. Ако 1/3 от професионалистите по здравни грижи в пенсионна възраст напуснат работа, това ще създаде голям проблем в системата. Нужни са спешни мерки за спасяване на съсловието. Нужен е политически и обществен консенсус, за да се случат нужните положителни промени в здравеопазването.

Tрите основни искания, които БАПЗГ е поставяла неизменно през последните 10 години

са:

  1. Политическо съгласие за достойни условия на труд, професионална квалификация и възнаграждения - стартова заплата в размер на три минимални работни заплати.
  2. Задължително спазване на договореностите, заложени в Колективния трудов договор.
  3. Дългосрочна стратегия за здравните грижи – до 2030 г. и План за действие при точно определени срокове и отговорни институции.

Това са и въпросите, които УС на БАПЗГ ще постави на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов на среща, която ще се състои по негова покана на 26.08.2020 г.

 

В условията на напрегната политическа ситуация в страната

няма да позволим нашите искания да придобият партиен оттенък

Здравеопазването няма цвят, няма религия, има само висок професионализъм, морални ценности, хуманизъм и милосърдие.


Милка Василева,
Председател на УС на БАПЗГ

снимка: Facebook

Коментари