Публикация

Ново поколение инхалаторно устройство намалява въглеродния отпечатък

Ново поколение инхалаторно устройство намалява въглеродния отпечатък

Във времена, когато замърсяването с пластмаса достига критично високи нива, повече от всякога е необходимо да се съсредоточим върху намаляването на отпадъците и намаляване на въглеродния отпечатък. Въглеродният отпечатък от сектора на здравеопазването съставлява 3% – 10% от глобалните въглеродни емисии.

 

Като социално отговорна компания Boehringer Ingelheim има ангажимент за опазване на околната среда и допринася за създаване на по-добро място за живот за следващите поколения, а като глобална научно-изследователска компания, Boehringer Ingelheim се концентрира върху разработването на иновативни терапии, които могат да удължат живота на пациентите. Следвайки тази визия, компанията разработи

иновативното инхалаторно устройство за многократна употреба тип „фина мъгла“ за лечение на ХОББ и астма

Това е ново поколение инхалатор за многократна употреба тип „фина мъгла“, което спомага лекарството да проникне дълбоко в белите дробове, като е необходимо минимално усилие при инхалиране от пациента. Устройството се презарежда и може да бъде използвано отново с до 6 пълнителя и така да бъде намален въглеродният отпечатък.

речение на ХОББ, лечение на АСТМА, инхалатор

       (инфографиката можете да изтеглите от прикачения файл)

Допълнителните предимства за пациента са 

по-лесната му употреба и лесно сглобяване, както и  наличието на индикатор за дозата, разположен в основата на пълнителя. Прилагането на еднакви дози се постига благодарение на основните конструктивни елементи на инхалатора и се гарантира независимо от страната, на която е обърнато устройството по време на впръскване на дозата.

 

Инхалаторът от ново поколение е едновременно и успех в разработването на екологично и хигиенично решение без пропеленти. Дори ако само част от  пациентите с ХОББ  започнат да използват инхалатори за многократна употреба, това ще окаже голямо влияние върху опазването на околната среда.

 

Коментари