Публикация

3D-ера в медицината – нови практики в травматологията на ВМА

3D-ера в медицината – нови практики в травматологията на ВМА

Развитието на технологиите неминуемо „беляза” и медицината, а 3D-печатът създава нова ера в медицинските постижения.

Иновациите бързо навлизат и в оперативната практика на екипа на проф. Неделчо Цачев

ръководител на Катедрата по ортопедия и травматология във ВМА.

Приложението на 3D-принтирането в костната реконструктивна хирургия позволява прецизно създаване на индивидуализирани импланти за пациента и извършването на предоперативното планиране на базата на модерна образна диагностика, коментира проф. Неделчо Цачев.

3D-технологията предоставя възможности за принтиратане на импланти от титан, стомана, кобалт-хром

или други биосъвместими полимери. Целта е повишаване прецизността при работата на лекарите, минимизиране на рисковете и предоставяне на най-добрата интраоперативна грижа за пациента.

Методът прилагаме във ВМА от началото на тази година – най-вече при лечение на посттравматични и вродени деформации при дългите тръбести кости, както и при дегенеративните болести на големите стави. Приложими са и при ендопротезирането за по-точно поставяне на изкуствените стави, казва още специалистът.

3D-принтирането се прилага и при деформации, придобити при лошо зараснали счупвания след травми или болести

които са свързани с частична или пълна дегенерация на ставния хрущял – т.нар. артроза, при която се променя биомеханиката на става.


Този подход се използва и при някои тумори от костен или метастатичен произход, които се получават след рак на гърдата или на простатата. Именно тук тази технология е особено ценна от гледна точка възстановяването на пациента, тъй като деструкцията и разрушаването на костите са изключително сериозни.


Т.нар. операции от бъдещето вече няколко години се прилагат от проф. Цачев и екипа му. Началото бе поставено с виртуални интервенции. При тях се извършва предварителна разработка на отделните стъпки в работата на хирурзите чрез специален софтуер, като се извърши реконструкция с компютърен модел на базата на резултатите от скенер и се открие най-подходящият имплант. При нея всички детайли се изпипват предварително и се стига до единствения правилен вариант. А „безнадеждните” случаи „прохождат” отново.

Коментари