Публикация

Ректорите на медицинските университети с протестна декларация

На извънредна среща в Плевен ректорите на петте медицински университета в страната обсъдиха намалените бюджети за образование през 2011 г. и приеха протестна декларация, изпратена до премиера, Народното събрание, министерствата на финансите и образованието.


В нея възразяват срещу нефинансирането на 100% на утвърдения от Министерския съвет брой студенти държавен прием за следващата година.

Ректорите подкрепят искането на министър Сергей Игнатов за пълно финансиране на ръста на средно приравнения брой студенти за 2011 г. в размер на 24 млн. лв. Те изразиха категоричното си несъгласие с преразпределението на средствата, отделени за висшите училища, което е в нарушение на Закона за висшето образование и Закона за държавния бюджет.

Настояват за бързо приемане на Закона за университетските болници и за разрешаване на публично-частното партньорство.

На срещата в Плевен ректорът на МУ-София проф. Ваньо Митев заяви, че с орязаните бюджети за идната година става ясно, че медицинското образование не е приоритет в България.

Ректорите пожелаха да се обясни и на какъв принцип и критерии се вземат средства от едни университети, за да се дадат на други.

 „Процентът на намалените средства е различен за отделните учебни заведения, което поражда въпроси за критериите за оценка”, каза проф. Григор Горчев, ректор на МУ-Плевен.

Според него орязаните бюджети на медицинските университети са бомба със закъснител, защото ако няма пари за подготовката на бъдещите лекари, утре хората няма да има на кого да поверят здравето си.

Проф.Анелия Клисарова, ректор на МУ-Варна, обяви, че с тези орязани бюджети те няма да има възможност да се извършват дори спешни ремонти, ако някъде възникнат такива. Тя е категорична, че трябва да се помисли за медицинските университети, защото ако се оставят без средства, това ще демотивира преподавателите, а оттам ще падне и качеството на образование по медицина в страната.

Коментари