Публикация

Повече пари за лечение на туберкулоза и психични болести

Повече пари за лечение на туберкулоза и психични болести

Ръст на държавната субсидия за болниците за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Министерството на здравеопазването ще дава повече пари за психиатрия, за ТЕЛК и за лечение на туберкулоза.


Това предвижда

проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г.

публикуван на сайта на ведомството за обществено обсъждане.

 

С проектонаредбата се разширява обхватът на субсидираните лечебни заведения. Определят и такива, които може да бъдат субсидирани от МЗ за поддържане готовността на разкритите в тях клиники и отделния по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести. 


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Проект.pdf
Мотиви.pdf

Коментари