Публикация

ЦЗПЗ: Подготвя се нова бъркотия с цените на медицинските услуги

След като повече от година министърът на финансите обещаваше „реално остойностяване” на медицинските дейности, най-сетне станаха известни първите резултати.


В писмо, подписано от заместник-министър Боряна Пенчева и адресирано до националните консултанти, Министерството на финансите най-сетне хвърли повече светлина за намеренията си. В писмото са описани накратко „методика за изчисляване на реимбурсните нива” и  „Методика за заплащане на болничната медицинска помощ”.
Това съобщава Центърът за защита правата в здравеопазването.

Във втората „методика” дословно са преписани съществуващите и сега в НРД 2010 текстове за отчитане и заплащане на болничната помощ. Всичко относно отчетите остава по-старому, в това число и делегираните бюджети.

„По-интересна е първата „методика”, която според заявките трябваше да даде „реалните цени” на клиничните пътеки и да реши според думите на министъра повечето проблеми на болничната помощ. С едно изключение тази „методика” се основава на това, което и досега Националната здравноосигурителна каса правеше. Оказва се, че „реалните цени” както и досега се определят като средностатистически величини на направените от болниците разходи, отнесени към общия размер на средствата за болнична помощ.

Ако парите в бюджета са по-малко - „реалните цени” ще са по-ниски, и обратно. Осреднените разходи на болниците досега са просто статистическа величина. Ако се стъпи на тях, неизбежно ще се стигне до сегашните цени”, посочва ЦЗПЗ.

Новото в методиката е, че на различните болници ще се плаща различно за една и съща работа. Болниците са разделени на три групи - университетски, областни, общински и други. На групата общински и други ще се плаща една цена. На областните същата цена, завишена с 10%. На университетските с 25% повече.

В позицията на пациентската организация се казва още:

„Оценяваме тази идея като значим принос в световната икономическа наука. Г-жа Боряна Пенчева да се готви за Нобеловата награда за икономика през 2011 г. (за тази година вече ги раздадоха). Предлагаме този принцип да се въведе и за цените на бензина, хляба, дрехите и всички услуги. Няма проблем да си направим университетски и областни бензиностанции и хлебарници.

В този дух предлагаме също да се диференцира образованието на медиците. Да се изготвят различни програми за образование за общински, областни и университетски лекари, сестри и санитари. Пациентите също да се разделят на университетски, областни и общински, като това се записва в здравноосигурителните карти. В зависимост от тази категоризация да се изготвят и различни списъци за лекарства,  платени от НЗОК за отделните видове пациенти.

Може също съобразно цените да се предвиди в алгоритмите на клиничните пътеки, например общинските пациенти да се оперират без упойка, а областните с местно обезболяване, независимо от вида на операцията.

Контролът по изпълнението да се възложи на МВР, ДАНС и прокуратурата, като за целта им се увеличат разходите с двата милиарда лева, събрани от здравни вноски досега”.

Коментари