Публикация

Свободни позиции за ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ в МБАЛ ВИТА

Свободни позиции за ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ в МБАЛ ВИТА

МБАЛ Вита обявява конкурс за заемане на следните длъжности:
• Лекар, специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия-2 места;
• Лекар, специализант по Ортопедия и травматология-2 места;
• Лекар, специализант по Акушерство и гинекология-2 места;
• Лекар, специализант по Неонатология-1 място.
Изискванията за заемане на длъжността са:
1) образование: висше-магистър по медицина;
2) членство в БЛС;
3) лицето да не е осъждано и да не е лишено от правото да упражнява професията.

Какви документи са Ви необходими за участие в конкурса, както и реда за провеждане на конкурса може да разгледате

ТУК:

Документите се приемат всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа в Отдел „Човешки ресурси” на МБАЛ Вита ЕООД – ул. “Филип Кутев“ № 10, етаж 6.

Всички подробности около провеждането на конкурса – допуснати кандидати, дати за провеждане на събеседване и класирани кандидати ще бъдат обявявани на официалния сайт на МБАЛ Вита.

За контакти и допълнителна информация – Отдел „Човешки ресурси“ Антония Зарева, тел. 02/45 22 623.

Коментари