Публикация

По какъв повод най-често постъпват пациентите при нас?

По какъв повод най-често постъпват пациентите при нас?
  • След инсулт - за долекуване, раздвижване, хранене и гледане.
  • След тежки операции и състояния, които налагат специализирани грижи.
  • Когато клиничната пътека е изтекла, болницата не може повече да получи финансиране от касата и трябва да изпише пациента, а той все още се нуждае от лечение.
  • На които се налагат вливания, медицинско обслужване или интензивни грижи за кратко време.
  • Пациенти в терминално състояние, които няма как да се гледат в болница, не могат да отидат вкъщи, при малки деца или поради липса на място.
  • За раздвижване след ортопедични операции.
  • Пациенти, които са загубили мускулатура вследствие на продължително обездвижване и имат нужда от продължителна грижа, съчетана с пълноценно хранене и раздвижване.
  • Възрастни хора, които имат нужда от компания и социални контакти в условия най-близки до домашните.

Коментари