Публикация

Какво е Хоспис?

Какво е Хоспис?

"Хоспис" произхожда от латинската дума hospitum, което означава "частен пансион". Основната цел на лечението в хосписа е не само да се лекува болестта на пациента, а и да се облекчат максимално страданията му посредством полаганите за него палиативни грижи. Световната здравна организация определя палиативните грижи като: "Активната цялостна грижа за пациенти, чиято болест не се поддава на медикаментозно лечение. Преобладава (водещ е) контролът на болката и други симптоми, както и на психологични, социални и духовни проблеми.
Целта на палиативните грижи е постигане на възможно най-добро качество на живот на пациентите и техните близки".
Затова хосписът се регистрира като лечебно заведение, а не като старчески дом, и задължително има постоянно наличен медицински персонал.

Коментари