Публикация

За екипа

За екипа

Има ли специални изисквания към работещите в хосписа?

Ръководителят на хосписа трябва да бъде медицински специалист. В хосписа задължително работи екип от лекар, сестра, санитар и рехабилитатор. Възможно е към екипа да се присъединят социален работник, лекар специалист и духовно лице, както и доброволци, съпричастни с дейността на хосписа и желаещи да помогнат на екипа и настанените пациенти.

Коментари