Публикация

Кои деца трябва да представят здравни бележки за новата учебна година?

Кои деца трябва да представят здравни бележки за новата учебна година?

Променят се изискванията за това, кои деца ще трябва да представят здравни документи  бележки преди началото на новата учебна година. Това стана ясно от три нови заповеди на здравния министър проф. Костадин Ангелов. 

 

Задължителни изследвания ще трябва да представят само новопостъпилите деца в детски градини и ясли, както и отсъстващите повече от 2 месеца от учебни занятия, поясни проф. Костадин Ангелов. Изискването е продиктувано от медицинска целесъобразност, като целта е да се намалят възможните рискове при завръщането в учебните заведения. 

 

Родителите на по-големите ученици пък ще имат задължението да предоставят декларация, че детето им не е имало контакт със заразно болен. Няма да се изисква представяне на бележка от личен лекар. Проф. Ангелов увери, че ако бъде установен случай на зараза в училище, той ще бъде наблюдават от РЗИ по район. Контактните деца ще бъдат изследвани за COVID-19 безплатно. Ето и подробностите за новите заповеди.

За учениците

На училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар -  по служебен път.

 

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ – талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок. При провеждането на задължителна имунизация или реимунизация от Националния имунизационен календар по-късно, данни за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

Деца, които посещават ясли и детски градини

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

-          здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

-          медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

-          здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

-          отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;

-          изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;

-          изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;

-          медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

 

При децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. 

 

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

 

Редактор Илияна Ангелова

Коментари

Няма никаква новост.Всичко това е стара заповед.Само декларацията да учениците е нова и срока за здравно-проф.карта.