Публикация

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В ГРАДОВЕТЕ С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 100 000 ДУШИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД – 19

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В ГРАДОВЕТЕ С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 100 000 ДУШИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПАНДЕМИЯТА КОВИД – 19

            Мениджмънтът на пандемията КОВИД-19 без съмнение изисква адаптация на болничната помощ, особено в градовете с по-малко от 90-100 000 жители. По-големите градове очевидно са в по-благоприятно състояние. Те разполагат с много болници от типа на МБАЛ, включително и университетски. Там освен по-добрият сграден фонд, е налице и по-многоброен медицински персонал - има достатъчно млади и специализиращи лекари с необходимата лична и професионална мотивация за работа с КОВИД-19.

            При покачването на заболеваемостта в последните месеци проличаха проблеми в най-засегнатите области - Благоевград, Ямбол, Добрич. Проблемите бяха свързани, както със сградния фонд, така и с недостатъчния брой на медицинските специалисти и ниската им мотивация за работа с пациенти с КОВИД-инфекция.

           Ситуацията бе овладяна, но е видно, че ни очаква следваща "вълна", по-точно "стъпало" на повишена заболеваемост от коронавирус, която в комбинация със сезонната респираторна патология ще подложи на силен натиск болничната система в такива градове и области. Увеличен ще бъде рискът както за болните с КОВИД, така и за тези с  остри и обострени хронични дихателни заболявания.

          Обект на настоящата публикация са моите виждания за решението на проблемите, свързани с адекватността на сградния фонд и най-вече с недостатъчния брой медицински персонал и ниската му степен на мотивация и готовност за работа с болните с КОВИД-19.

          Подробности по темата ще намерите в прикачения файл.

 

          Благодаря за вниманието ! Очаквам Вашите коментари и идеи.

 

                                                        д-р Петър Йорданов Георгиев

 

 

Прикачени файлове

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ИНФР...

Коментари