Публикация

ВАС прекрати делото срещу областните здравни карти

Тричленен състав на Върховния административен съд е прекратил делото, заведено от Федерация „Български пациентски форум” срещу заповедите на министъра на здравеопазването, с които се назначават областни комисии за приемане на областни здравни карти.


Това съобщи Центърът за защита правата в здравеопазването.

Основание за оспорването на заповедите е, че в нарушение на Закона за лечебните заведения министърът на здравеопазването еднолично е определил представителите на представителните организации за защита на правата на пациентите за участие в тези комисии.

Федерация „Български пациентски форум” не само, че не е участвала в излъчването на такива представители, но дори не е била информирана за откриването на такава процедура. От организацията определят като пълен абсурд и факта, че в една от комисиите е включен неин представител без знанието на председателя и членовете на управителния съвет.

Според ВАС издадените от министъра на здравеопазването заповеди не са административни актове и поради това не подлежат на съдебен контрол. Макар да се признава, че с изготвянето на областни и национална здравна карта се създават права и задължения, съдът не посочва в решението си кой от всички актове, съпътстващи процедурата, подлежи на съдебен контрол. Вероятно това е решението на Министерския съвет, с което се утвърждава националната здравна карта.

Председателят на състава Александър Еленков е изразил несъгласие с определението на ВАС. Според него съдът трябва да разгледа по същество внесената жалба, защото издадените заповеди имат всички белези на индивидуален административен акт и подлежат на съдебен контрол. 

От Федерация „Български пациентски форум” са категорични, че определението ще бъде обжалвано пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Коментари