Публикация

На какво да обърна внимание, когато избирам хоспис?

На какво да обърна внимание, когато избирам хоспис?
  • Състояние на моя близък: може ли да се обслужва сам, може ли да се движи, къпе и облича, да спазва лични хигиена
  • Занимава ли се сам с нещо: четене, на вестници и книги, гледане на телевизия, ситуационни игри, карти
  • Може ли да си пуска сам телевизора, да използва телефон или други комуникационни средства
  • Нужда от рехабилитация, раздвижване, предпазване от декубитус (рани от залежаване)
  • Специфични хранителни режими, свързани с общите заболявания
  • Нужда от обстановка, наподобяваща домашна среда, която да осигурява комфорт
  • Наличие на достатъчно персонал, квалификация на медицинските специалисти
  • Местоположение и достъпност

Коментари