Публикация

Д-р Гергана Тодорова поема Болницата по рехабилитация в Овча купел

Д-р Гергана Тодорова поема Болницата по рехабилитация в Овча купел

Министър Костадин Ангелов, в качеството си на принципал на Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация, ЕАД в „Овча Купел“, освободи днес настоящия Съвет на директорите на лечебното заведение и назначи нов Съвет в състав: д-р Гергана Тодорова, Даниела Цекова и Поля Бузова.

За изпълнителен директор на лечебното заведение ще бъде определена д-р Гергана Тодорова – лекар с богат административен и управленски опит в системата на здравеопазването, специалист по детска кардиология, здравен мениджмънт и социална медицина.

 

Болницата е в лошо финансово състояние от около две години. Още преди година и половина работещите в нея сигнализираха, че лечебното заведение е с над 200 хил. лева натрупани задължения, а плащанията към доставчиците се бавят с месеци. 

Коментари