Публикация

Проф. Пенко Шотеков и д-р Детелина Стоилова с монографии за мултиплената склероза

Проф. Пенко Шотеков и д-р Детелина Стоилова с монографии за мултиплената склероза

Две нови специализирани книги, посветени на мултиплената склероза (МС), вече са на разположение на лекарите в България. Техни автори са едни от най-големите специалисти у нас, в областта на това тежко, автоимунно заболяване на централната нервна система.


Монографията на проф. Пенко Шотеков, началник на Клиниката по неврология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ – „Мултиплена склероза“, разглежда заболяването в по-широк аспект с последователно проследяване на епидемиология, наследственост, патогенеза, патоанатомия, клиника, диагноза и диференциална диагноза, терапия.


„Имунопатогенеза и терапия на мултиплената склероза“ с автор д-р Детелина Стоилова от Клиниката по неврология към същата болница пък дава актуална информация за всичко свързано със сложната и непрекъснато развиващата се наука за патогенезата и съвременната терапия на заболяването.


Според авторите последователното издаване на тези две монографии е свързано с

повишения интерес през последните две десетилетия в целия свят към МС

За това допринесоха повишените възможности на своевременна диагноза с магнитно-резонансна томография, разкриването на много от интимните имунопатологични механизми на заболяването и оттам създаването на много нови лекарства. В нашата страна има регистрирани 13 медикамента и в момента в света се изследват още няколко потенциално перспективни молекули.


Освен на световния опит в лечението на болестта,

двете монографии са базирани и на собствени проучвания на авторите

реализирани в един от най-големите центрове за лечение на МС, който се намира в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Д-р Стоилова е водещ специалист в имунологията на мултиплената склероза у нас и терапевтичният раздел на монографията синтезирано дава информация за отделните медикаменти, пречупена през многогодишния клиничен опит на автора.

 

Монографията на проф. Шотеков пък е богато илюстрирана с над 50 собствени снимки от магнитно-резонансна томография, схеми и с над 25 таблици. Книгата предлага възможност да се чете не само от специалисти-невролози, общопрактикуващи лекари, но и от широк кръг от медицински специалисти, които се интересуват от това заболяване, защото дава по-общодостъпна и съвременна информация за заболяването.

Коментари

Поздравления за професор Шотеков - как мога да си набавя тази монография?