Публикация

Безопасни ли са антидепресантите?

В проучването, публикувано в British Medical Journal, се прави разкритието, че неуспешните тестове на медикамента не са огласени публично, което индикира, че ефективността на препарата е преувеличена.

Ако се вземат в предвид всички изследвания - както публикувани, така и непубликувани, тогава доказателствата ще покажат, че рисковете от вземането на лекарството надвишават ползите, допълват учените.

Коментари