Публикация

Лаборатория "ЛИНА" получи сертификат за изследванията за COVID-19 от института INSTAND

Лаборатория "ЛИНА" получи сертификат за изследванията за COVID-19 от института INSTAND

Медицинска лаборатория „ЛИНА” получи сертификат за диагностика на коронавирус SARS CoV-2 (RNA) от INSTAND - Дюсердорф, Германия.

 

Ежегодно, лабораторията по молекулярна диагностика на МДЛ „ЛИНА” - Бургас участва по своя инициатива в мeждународна програма INSTAND (Европа) за външен контрол и оценка на качеството за диагностика на вирусите на Хепатит В (HBV DNA), Хепатит С (HCV RNA) и генотипиране на вирусния геном на HCV.

 

През месец юли тази година лабораторията се включи и в новата за Европа и света програма за диагностика на COVID-19.

 

Специализираният институт INSTAND – Дюселдорф, Германия е най-авторитетната сертифицираща организация на Европа.

 

"Притежаването на този сертификат за нас е привилегия и още по- голяма отговорност. Това ни дава самочувствие да се равняваме с най- добрите в страната ни - Референтна лаборатория по молекулярна диагностика на Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)", заявяват от екипа на медицинска лаборатория "ЛИНА".

Коментари