Публикация

Какво препоръчват клиничните указания за лечение на LDL-C при пациенти с много висок риск от ASCVD

Какво препоръчват клиничните указания за лечение на LDL-C при пациенти с много висок риск от ASCVD

Какво препоръчват клиничните указания за лечение на LDL-C при пациенти с много висок риск от ASCVD?

*Прогресираща ASCVD, включително нестабилна стенокардия, която персистира след постигане на стойност на LDL-C < 70 mg/dl (1.8 mmol/l), или установена клинично ASCVD при лица с диабет, ХБН 3 или 4, стадий и/или HeFH, или при лица с анамнеза за преждевременна ASCVD (< 55-ггодишна възраст за мъжете или < 65-годишна възраст за жените. †При много висок ASCVD риск ( вж. "В настиящите указания за хорестерола, пациентите с много висок риск са ясно дефинирани със специфични препоръки за LDL-C”, страница 1), да се използва праг на LDL-C 70 mg/dl (1,8 mmol/l) да се обмисли добавяне на нестатитини към терапията със статин. Прагът е точката/задействащият момент, при който може да се обмисли интензифициране на терапията. Допълнителни указания на AHA/ACC бяха публикувани през 2013 г., но те не предоставят препоръки за прицелните стойности на LDL-C нивата за намаляване на ASCVD риск.16 ‡Само указанията на ESC/EAS. aMI или UA; bPCI, CABG, и други артериални реваскуларизационни процедури; cНедвусмислено документирана ASCVD при образно изследване включва тези данни, за които е известно че са показателни за клинични събития, като наличие на значителна плака при коронарна ангиография или CT (многосъдова коронарна болест с две големи епикардиални артерии, имащи стеноза > 50%), или при ултразвуково изследване на каротидните артерии; dПрепоръките от клас I, препоръки от най-високо ниво в указанията, се основават на данни и/или общо съгласие, че дадено лечение е от полза и е ефективно. AACE = Американска асоциация на клиничните ендокринолози; ACC = Американски колеж по кардиология; ACE = Американски колеж по ендокринология; ACS = остър коронарен синдром; AHA = Американска сърдечна асоциация; ASCVD = атеросклеротична сърдечно-съдова болест; ATP = Лечебен панел при възрастни; CABG = коронарен артериален байпас графт; ХБН = хронична бъбречна недостатъчност; CT = компютърна томография; CV = сърдечно-съдов; CVD = сърдечносъдово заболяване; DM = захарен диабет; DYSIS = Международно проучване при дислипидемия; EAS = Европейско дружество по атеросклероза; eGFR = изчислена скорост на гломерулна филтрация; ESC = Европейско дружество по кардиология; FH = фамилна хиперхолестеролемия; HDL-C = холестерол в липопротеини с висока плътност; HeFH = хетерозигодна фамилна хиперхолестеролемия; LDL-C = холестерол в липопротеини с ниска плътност; MI = миокарден инфаркт; NCEP = Национална обучителна програма за холестерола; NLA = Национална липидна асоциация; PAD = периферна артериална болест; PCI = перкутанна коронарна интервенция; PCSK9 = пропротеин конвертаза субтилизин/кексин тип 9; PCSK9i = пропротеин конвертаза субтилизин/кексин тип 9 инхибитор; RCT = рандомизирано контролирано изпитване; T1DM = захарен диабет тип 1; TIA = преходен исхемичен пристъп; недвусмислено документирана ASCVD = включва тези данни, за които е известно че са показателни за клинични събития, като наличие на значителна плака при коронарна ангиография или CT (многосъдова коронарна болест с две големи епикардиални артерии с > 50% стеноза), или ултразвуково изследване на каротидните артерии.


Литература:

1. Goodman DS, et al. Arch Intern Med. 1988;148(1):36-69. 2. Grundy SM, et al. JAMA. 1993;269(23):3015-3023. 3. NCEP. Circulation. 2002;106(25):3143-3421. 4. Jellinger PS, et al. Endocr Pract. 2017;23(suppl 2):1-87. 5. Grundy SM, et al. Circulation. 2019;18;139(25):e1082-e1143. 6. Reiner Z, et al. Eur Heart J. 2011;32: 1769-1818. 7. Catapano AL, et al. Eur Heart J. 2016;37(39):2999-3058. 8. Mach F, et al. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188. 9. Wood D, et al. Eur J Gen Pract. 1999;5:154-161. 10. De Backer G, et al. Atherosclerosis. 2004; 173:381-391. 11. Graham I, et al. Eur Heart J. 2007;28:2375-2414. 12. Jellinger PS, et al. Endocr Pract. 2012;18(suppl 1):1-78. 13. Jacobson TA, et al. J Clin Lipidol. 2014;8(5):473-488. 14. Gitt AK, et al. Atherosclerosis. 2017;266:158-166. 15. Grundy SM, et al. J Am Coll Cardiol. 2019;73:e285–e350. 16. Stone NJ, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63(25 Pt B):2889-2934.

 

Амджен България ЕООД 1680 София, ул. „Казбек“ 63, ет.5, кв. Манастирски ливади Запад, офиси Виридиан тел. +359(2)4247440/ факс: +359(2)4247450

 

SC-BG-AMG145-00432-Sept-2020

 

Прикачени файлове

Какво препоръчват клиничните указа...

Коментари