Публикация

63% от българите смятат, че здравната ни система се развива в негативна посока

63% от българите смятат, че здравната ни система се развива в негативна посока

Отношението на българите към здравната система е традиционно негативно, но все пак има регистрирана позитивна динамика за срок по-малко от една година. Това сочат данните от национално представително социологическо проучване „Нагласи на българите към здравната система“. То е проведено сред 1005 респонденти през август 2020 г. от агенция „Тренд“ по поръчка на инициативата „Задно за повече здраве“, в която участват Българският лекарски съюз (БЛС), Българският фармацевтичен съюз (БФС) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). През октомври миналата година бе осъществено аналогично социологическо проучване, данните от което бяха представени на Първата национална конференция „Заедно за повече здраве“.


Според новото изследване, 63% от българите смятат, че здравната ни система се развива в негативна посока, а при предишното проучване от преди по-малко от година този процент е бил близо 70 на сто.

Независимо, че и двете национално представителни допитвания сочат, че оценката на общественото мнение за здравната система в България е традиционно силно негативна, все пак има регистрирана позитивна динамика, констатира Димитър Ганев от социологическа агенция „Тренд“.

Според него до голяма степен това се дължи на кризата около COVID-19, която показа по-скоро устойчивост на здравната ни система при сблъсъка с епидемията.


Мнозинството от българите –

52% са на мнение, че българското здравеопазване се е справило с проблемите около COVID-19

Според 26% от запитаните системата ни не се е справила, а 22% не могат да преценят това.


„Кризата около COVID-19 фактически фокусира вниманието на всички българи към здравната система и как тя реагира на предизвикателството, като заключението е по-скоро позитивно и увеличава доверието в здравната ни система“, коментира Димитър Ганев. Според проучването

близо 40% от хората имат повече доверие в системата след епидемията

а за 32% това е причина за спад в доверието им. За 48% от българите здравеопазването ни не е подготвено за подобен род предизвикателство, а 73% са на мнение, че се нуждае категорично от допълнително финансиране, за да се справи.

 

Хората виждат

основните проблеми на системата

най-вече във високото доплащане за медицински услуги (52%) и липсата на медицински кадри (42%). След това се нареждат проблемите с лошото състояние на болниците (39%) и високото доплащане за лекарства (37%). Според 47% от българите тези негативи се дължат най-вече на лошия контрол в системата, както и на недостатъчното финансиране, което посочват 23% от запитаните през август т.г. Подобни са отговорите през октомври м.г. – 45% са определили лошия контрол от страна на институциите и 29% липсата на необходимите за това средства.


Решенията за

 

подобряването на качеството на здравните услуги у нас

 

българите виждат най-вече в по-високото финансиране на здравеопазването -12%, както и в увеличението на заплатите на медицинския персонал -11%. Голяма част от анкетираните - 89 на сто, заявяват, че според тях здравеопазването трябва да се разглежда като инвестиция, а не като разход. Огромното мнозинство от гражданите са на мнение, че трябва да се отделят повече средства за здравеопазването, като това са посочили 86% от хората и през двете вълни на изследването.

 

Според 95% от запитаните през август т.г. и октомври м.г.

здравната ни система трябва да осигури и по-добър и навременен достъп до лекарства

25% от участниците в проучването т.г. преценяват, че имат добър достъп до съвременни лекарства, но за 54 на сто от хората това не е така. Подобна е преценката им и за възможността за използване на съвременни терапии. За 20% от анкетираните българите имат достъп до тях, а за 60 на сто те все още не са достъпни за пациентите у нас.

Парите, отделени за здравеопазване, трябва да се изразходват най-вече за подобряване на материалната база на болниците

(41%), за нови технологии/апаратура (39%), за заплащане на повече лекарства от държавата (39%) и за по-високи заплати на лекари и медицински сестри (29%), според анкетираните.


Откъде да дойдат тези пари обаче? Категорично мнение е, че държавата трябва да вземе тези средства от приходите от акцизи за цигари и алкохол - това смятат 74 на сто, а не от повишаване на осигурителната тежест, което са посочили 10%, или от въвеждане на допълнително здравно осигуряване, което определят само 18% от интервюираните.

Коментари

Сетих се за калпавата ракета и кривия космос Работете повече върху себе си и системата Това което се случва в здравеопазването днес е позитивен ,взаимен и отворен процес И никак даже не е лошо-напротив

Съгласна съм , че проблеми има. Има ги навсякъде по света. Персонално не смятам , че тези около 60 % са прави. Бих ги посъветвала да контактуват с потребители на здравни услуги на ниво о.общопрактикуващ лекар ат Англия , Германия , Испания и дори Франция и тогава отново да си говорим . Смятам , че имаме добро здравеопазване по отношение на бърз достъп до здравни услуги , ваксинопрофилактика , компетентност на медиците  ни на всички нива  .