Публикация

Модерни апарати в помощ на децата на хемодиализа

Два нови апарата за хемодиализа получи Специализираната болница за активно лечение по детски болести в София.


Към лечебното заведение е единственият в страната Детски център по диализа, в който в момента има 10 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност в напреднал стадий. Те посещават центъра три пъти седмично.

Модерните апарати са предоставени от компанията AMGEN-България, която отбелязва 30-годишнината от създаването си в световен мащаб и една година присъствие у нас.

„Дарението е изключително важно, защото от качеството на апарата зависи и продължителността на живота на пациентите. Съществуващите апарати са по-нисък клас и не пречистват така качествено кръвта, както новата апаратура”, каза доц. Анелия Буева, началник на Клиниката по детска нефрология и диализа към Специализираната болница за активно лечение по детски болести.

Тя допълни, че благодарение на дарената модерна апаратура ще бъдат избегнати много от усложненията за малките пациенти.

Коментари