Публикация

Възобновяват обученията на медиците от спешната помощ по проекта ПУЛСС през октомври

Възобновяват обученията на медиците от спешната помощ по проекта ПУЛСС през октомври

Обученията на работещите в спешната помощ по проекта ПУЛСС ще бъдат подновени през октомври, съобщиха от Министерството на здравеопазването.


„Обученията по проекта ПУЛСС бяха временно преустановени заради пандемията от COVID-19, но планираме да ги възобновим.

Важни са и за колегите, и за да гарантираме на пациентите адекватна и навременна помощ

Информирам ви по-рано в каква посока работи министерството, за да го имате предвид при изготвянето на месечните графици“.


Това заяви министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов по време на видеоконферентна среща с директорите на центровете за спешна медицинска помощ в страната.


В рамките на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

5-дневно обучение в Националния център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ

преминават медицински сестри, лекари, фелдшери, шофьори на линейки. Целта на проекта е да се повиши качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и е с общ бюджет от 7 млн. лв. Теоретичните и практически обучения на спешните екипи стартираха в края на месец ноември 2019 г. и се провеждаха до началото на пандемията, като седмично броят на курсистите беше по 120 души. При възобновяването на обученията борят на присъстващите ще бъде редуциран, съгласно противоепидемичните мерки.


До края на февруари 2020 г.

успешно преминали обучения са 1 400 служители от центровете за спешна медицинска помощ

и разкритите филиалите към тях. След работещите в ЦСМП курсове ще преминат и служители в спешните отделения на болниците.

Обученията по проекта ще стартират при спазване на всички противоепидемични мерки, с цел защита здравето на участниците – термометриране, обучение в отделни зали – с виртуална връзка с лектора, практически занимания върху различни медицински манекени, учестена дезинфекция, обясни здравният министър.

В рамките на видеоконферентната връзка проф. Ангелов и ръководителите на ЦСМП дискутираха още обслужването на пациентите, в включително и тези с доказан COVID-19, на територията на съответните административни области, осигуреността с лични предпазни средства и дезинфектанти, както и изплащането на 1000 лв. допълнително възнаграждение за работа на първа линия в борбата с COVID-19.


От центровете за спешна медицинска помощ не бяха поставени проблеми, изискващи намесата на министерството, уточниха от ведомството.

Коментари