Публикация

Кои помещения и в училище са опасни за заразяване с Ковид-19 ?

 

/На Вниманието на Министъра  на образованието Г-н Красимир Вълчев и Министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов -предложение за обсъждане  на някои нови данни за старта на новата учебна година в пандемични условия/                                 

 

 В  Техническия университет в Берлин са  провели експерименти и дават препоръки във връзка със стряскащи данни: „Концентрацията на опасни аерозолни частици, заразени с коронавирус, се достига твърде бързо в затворени помещения. Ако в помещението влезе човек, който е заразен с вируса Sars-CoV-2,той започва постоянно да пръска около себе си аерозолни частици с опасния вирус.„Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"/ФАЦ/ съобщава, че критичната граница е достигната при концентрация от около 3000 вируса във въздуха. Колкото по-голям е техният брой, толкова по-голям е и рискът. Попаднали във въздуха, те се разнасят и от най-малкия полъх.Те смятат, че като мярка за концентрация на аерозоли може да се вземе концентрацията на въглероден двуокис, издишван от хората в едно помещение. Отбелязва се , че достигането на критична концентрация на заразни аерозоли зависи от големината на помещението, броя на хората, които се намират в него, както и от достъпа на чист въздух. Важни в това отношение са вентилационните устройства, които обменят въздуха в помещенията. Били са проведени  няколко експеримента: След направените експерименти учените установили ,че в офис от около 20 кв.м. с височина на помещението 3 метра и при наличие на вентилация, която подменя въздуха два пъти на час, е безопасно да се престоява не повече от 80 минути, ако в него работят двама души, единият от които заразен. Защото след 80-тата минута радикално се увеличава рискът човек да поеме онова критично ниво на заразени аерозоли, което би го разболяло. В помещение от 100 кв. м. десет души биха могли да пребивават безопасно в продължение от 3 часа, без да рискуват да се заразят. Неслучайно водещият вирусолог в Германия Кристиан Дростен на няколко пъти подчерта колко важно е да се проветрява въздуха в затворени помещения. Това, според него, е дори по-важно от бърсането на повърхности с дезинфектант. Германският ежедневник коментира този резултат на фона на вероятността от началото на новата учебна година децата да седят по 25 до  30 души в клас и цитира инж. Мартин Кригел – ръководител на изследването от ТУ в Берлин, който казва: „Само след две минути подобна класна стая ще е пълна със заразни аерозоли". Той апелира към училищата да премислят своите концепции за началото на новата учебна година”

Във връзка с резултатите от проведените изследвания на германските учени  предлагаме да се обсъдят отново ,премислят и прецизират дадените указания за училищните изолатори. На 08.09.2020г образователният Министър  Вълчев  заяви пред БТВ: ”Училищните изолатори за децата с грипоподобни симптоми   не трябва да бъдат под 6 кв.метра „ За да могат да се съобразят  указанията за училищните изолатори с данните от изследванията направени от  германските учени, придлагаме да се обсъдят следните изменения  и допълнения :

1.В помещение –изолатор „под 6 кв.метра „не може да пребивава повече от 1 /един/ ученик  задължително с предпазна маска ./Видеоконтрол !/

2.Времето за престоя не може да бъде повече от 60 мин.като на всеки 30  мин помещението задължително се проветрява./Видеоконтрол !/

3.Всеки ученик в класната стая да има самостоятелен чин екраниран от останалите с плексигласова преграда .

4.Проветряването на класната стая следва да става на всеки 30 мин. за 10 мин. /Видеоконтрол!/

5.Катедрата на преподавателя следва да бъде екранирана с плексигласова защита.Преподавателят следва да е защитен с осигурени от държавата лични предпазни средства /очила, двойна марлена маска , престилка за еднократно ползване и ръкавици за еднократно ползване/ За да има добра звукова връзка на катедрата  има микрофон .На учителите във възрастова рискова група/60 + / и учители с рискови за Cоvid-19 придружаващи заболявания/диабет,хронични бъбречни заболявания ,хипертония І-ІІ ст. / задължително да  преподават он лайн или да получават бонуси към заплатата  за  работа  при изключително висок  здравен риск  и фатален край  /    

6.Часовете за физически занимания са на открито.При невъзможност поради климатични причини провеждането в затворени салони за физическа култура  става по изключение и следва пълна преоценка при съобразяване с  данните  от изследването на германските учени за разпространението на вируса в затворени помещения.      

7.Контролът по изпълнението на  мерките в прогимназиалните класове  да бъде от платено длъжностно лице незаето с учебната работа, а в горните гимназиални класове да се въведат платени санитарни отговорници /и видеоконтрол /.

 Вярвам,че държавата и обществото  ще направят нужното да запазим учителите си за да имаме бъдеще . 

                                                           Доц.д-р В.Манев /Клиничен имунолог/  

Коментари

Прекрасна статия - предупреждение  с  готови проучвания . Прилагането  на тези знания  можеше да предотврати бедстващата здравна система .