Публикация

МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по химия

МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по химия

Катедрата по химия към Медицински университет - Варна организира кандидатстудентски курс по химия за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

Обучението стартира на 24 октомври 2020 г. и ще се провежда само в съботните дни

Кандидатстудентският курс ще включва решаване на тестови въпроси и разясняване на логически задачи от сборниците със задачи и тестове по химия на МУ-Варна.
Занятията ще се провеждат от 09:00 часа в зала „В“ на Медицински колеж-Варна.


За справки и записване за курса след платена такса: Катедра „Химия“, Факултет по фармация, бул. „Цар Освободител“ № 84, етаж 3 от 8:30 до 17:00 часа, както и на телефони - централа 052 677050 вътр. 29-31 и 28-87.

Таксата за участие е 800 лв.

като е необходимо сумата да се преведе предварително по сметка:

Банка ДСК ЕАД
Клон Варна BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Коментари