Публикация

30% от донорите на кръв в София носят вируса на хепатит В

Борбата срещу хепатит В е на практика борба срещу разпространението на първичния рак на черния дроб. При 30% от кръводарителите в София се откриват антитела срещу хепатит В, това съобщи доц. Красимир Антонов от МБАЛ „Св. Иван Рилски”.


Около 300 хил. души у нас са носители на вируса, а нивото на заболяването е пряко свързано с нивото на чернодробния рак.

Инфекцията с хепатит В или С води до увреждане на чернодробните клетки – на тяхно място започва развитие на съединителна тъкан. Променя се структурата на черния дроб, оформят се острови с паренхим и огромни пространства със съединителна тъкан. Стига се до чернодробна цироза, която е практически необратимо заболяване. Другото усложнение на хроничния хепатит е първичният рак на черния дроб, който може да се развие, без да е предхождан от цироза. Това не се наблюдава при хепатит А, и затова специално внимание се отделя на хепатит В, С и Делта.

Всеки, който желае да се тества за хепатит В и С, може да направи това напълно безплатно и анонимно всеки делничен ден от 8:00 до 18:00 часа, в лаборатория „Санте” (ул. „Захарий Круша” 2) в София.

Във Варна безплатни изследвания се извършват в лаборатория „Статус”, която приема на три места в града – на бул. „Съборни” №24, ет.3 (бившата Стоматология), в двора на Окръжната болница и в медицински комплекс „Младост”, всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа.

Коментари