Публикация

МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по биология

МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по биология организира подготвителен кандидатстудентски курс по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ към МУ-Варна, който ще се провежда в неделните дни.

Кандидатстудентският курс ще включва теория, както и решаване на тестови задачи от материала за 8, 9 и 10 клас

Начало на курса: 25.10.2020 г. от 9:00 часа в зала „В“ на IV – тия етаж в сградата на Медицинския колеж.


За справки и записване – Катедра „Биология“, тел: 052 677-291, 0888 596-492 и 0888 041 082.
Такса за курса – 680 лв.

Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка на МУ-Варна

Банка ДСК ЕАД
Клон Варна BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Коментари