Публикация

Байер и Системс Онколоджи с ексклузивно споразумение за иновативен подход за лечение на рак на гърдата - ERSO™

Байер и Системс Онколоджи с ексклузивно споразумение за иновативен подход за лечение на рак на гърдата - ERSO™

Байер сключи ексклузивно глобално лицензионно споразумение със Системс Онколоджи (System Oncology, LLC) за ERSO™ - съединение в предклинична разработка за лечение на метастатичен рак на гърдата, положителен за естрогенен рецептор (ER+). ERSO е нискомолекулярен активатор на разгънат протеинов отговор (UPR) в ER+ клетки на рак на гърдата. Диференцираният механизъм на действие на ERSO предлага значителен потенциал за осигуряване на

значима иновативна възможност за лечение на жени с метастатичен ER+ рак на гърдата

област, която спешно се нуждае от нови терапии.


„Въпреки общия напредък, който наблюдаваме при лечението на рак на гърдата, съществуват само ограничени възможности за лечение на пациенти, чието заболяване е прогресирало, по-специално при метастатичните форми на рак“, каза Робърт ЛаКейз, член на Изпълнителния комитет на фармацевтични продукти и ръководител на отдел „Онкологичен стратегически бизнес“ в Байер. „В съответствие с нашата онкологична стратегия за фокусиране върху области с подчертана нужда от медицински решения и иновативни подходи с потенциал за значимо въздействие, ние сме развълнувани да си партнираме със Системс Онколоджи при разработването на ERSO. ERSO предлага обещаващ трансформационен подход за лечение на голяма част от жените с ER-позитивен рак на гърдата и обогатява портфолиото ни, като ни дава възможност да предоставяме дългоочаквани нови терапии за пациентите, които се нуждаят от тях”.


С над 2 милиона нови случая в световен мащаб през 2018 г.,

ракът на гърдата е най-често срещаният тип тумор при жените

и вторият водещ тип тумор като цяло. Прогнозата, както и съществуващите възможности за лечение, зависят силно от подвида и стадия на рака на гърдата. Около 70% от всички жени с рак на гърдата имат ER+ тип, като преживяемостта при метастатичен ER+ рак на гърдата е само 20%. Поради това, необходимостта от допълнителни възможности за терапия, извън установените антихормонални подходи, остава висока. При предклиничните проучвания, ERSO показва активност в ER+ клетки на рак на гърдата, както и активност върху ER мутации, проявяващи резистентност към стандартни лечения. Режимът на действие на активиране на разгънат протеинов отговор (UPR) в ER+ клетки на рак на гърдата на ERSO предлага значителна диференциация спрямо настоящите и потенциалните предстоящи анти-хормонални средства. Освен това, в момента се изследва терапевтичният потенциал на този нов начин на действие при други видове тумори.


„Като се имат предвид

уникалният механизъм и потенциалът на ERSO

за трансформиране на лечението на рак, за нас e важно да действаме в съответствие с опитна група, която разбира от иновации. Байер е компания, доказала се в иновациите, която споделя нашата визия за ERSO, както и има клиничен, научен и бизнес потенциал, за да успее”, каза д-р Спайро Моузес, главен изпълнителен директор и съосновател на Системс Онколоджи.


„С опитния екип в Байер, ръководещ развойната дейност, очаквам, че тази вълнуваща нова терапия ще има потенциал да създаде истинска промяна на парадигмата относно лечението на рак на гърдата“, каза д-р Джойс О’Шонеси, Медицински център на Университета Бейлор, Онкология от Тексас, САЩ.


Съгласно условията на споразумението,

Байер ще отговаря за разработването и търговското въвеждане на ERSO в световен мащаб

Системс Онколоджи ще получи авансово плащане в размер на 25 милиона щатски долара и отговаря на условията за получаване на финансиране от Байер след постигане на определени етапи в разработването и търговското въвеждане на обща стойност от 345 милиона щатски долара, както и възнаграждения за бъдещи глобални нетни продажби.


Екипът на Разработване и лицензиране на фармацевтични продукти в Байер подпомогна реализирането на това сътрудничество.

За ERSO™

Учени от Системс Онколоджи сключиха стратегическо сътрудничество за научни изследвания с професорите от Университета в Илинойс, д-р Дейвид Шапиро и д-р Пол Хергенротер, които съответно проведоха новаторски изследвания в областта на биологията и химията на очакваното активиране на UPR при рак на гърдата. Изследването доведе до създаване на интелектуална собственост, която обхваща иновативни нискомолекулни агенти, които могат селективно и количествено да убиват раковите клетки чрез хиперактивиране на UPR. Вдъхновено от разбирането на многоскаларните системи на този механизъм, Системс Онколоджи придоби лиценз за интелектуална собственост от университета и инвестира в него, за да стимулира предклинични проучвания и разработване на производството, като в крайна сметка създаде програмата ERSO като обещаващо терапевтично съединение с трансформативен потенциал. Актуална публикация, описваща ERSO, можете да намерите тук.

За Байер

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създава стойност и увеличава потенциала си за печалбa, чрез иновации и растеж. Байер се ангажира с принципите на устойчивото развитие, а марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2019 г. в Групата работят около 104 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 43.5 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.9 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.

За Системс Онколоджи

Системс Онколоджи е дружество за откриване и разработване на онкологични терапии, базирани на изкуствен интелект. Системс Онколоджи разполага с мултидисциплинарен екип от учени и революционна когнитивна изчислителна платформа (Expansive.AI), способна интелигентно да интегрира, моделира и извлича големи обеми данни от стотици молекулярни, геномни и биомедицински набори от данни. Този нов вид компютъризирано извличане на знания от данни дава възможност на екипа на Системс Онколоджи да извлича бързо значително количество терапевтично полезни констатации от сложни многоскаларни модели на биологията на рака. Този подход, ориентиран към данните, е използван от Системс Онколоджи, за да тълкува голямо количество уникални биологични констатации в десетки проекти за открития и научно сътрудничество с водещи университети, създавайки един от най-бързо развиващите се информационни канали за иновативни онкологични терапии в индустрията. За повече информация посетете www.systemsoncology.com.

Коментари