Публикация

Ранни прояви на плоскоклетъчните карциноми на главата и шията 

Ранни прояви на плоскоклетъчните карциноми на главата и шията 

Интервю с проф. д-р Румен Бенчев д.м.н. 
 
Карциномите на главата и шията се нареждат на седмо място1 по разпространение в Европа: 

  • 60% от пациентте се диагностицират в локално авансирал стадий
  • 60% от диагностицираните пациенти в напреднал стадий умират от заболяването в рамките на 5 години1 

В България всяка година се диагностицират приблизително 1 400 нови случая

Заболяването се среща по-често при мъже на възраст между 45 и 74 г.


В последните десетилетия се наблюдава стабилна негативна тенденция на увеличаване броя на заболелите. Все по-често се диагностицират млади хора, образовани, които не употребяват алкохол, непушачи, но с доказана HPV инфекция. 


Ранното дианостициране на заболяването повлиява значимо преживяемостта и шансовете за излекуване.  


BG-NONO-00021 

1. https://makesensecampaign.eu/en/cancer-information/head-neck-cancer/ 
2. Заболеваемост от рак в България, 2014 и 2015 (БНРР, Том XXV, Volume XXV 2017) 

Коментари