Публикация

Болниците и аптеките получават пари за август

Националната здравноосигурителна каса е изпратила днес към районните каси разрешение за извършване на плащания към договорните партньори от болничната помощ и аптеките.


67 611 000 лв. ще бъдат изплатени за болнична помощ. Средствата са за дейност, извършена през август.

Аптеките ще получат 17 351 000 лв. за отчетен период 16-31 август.

До края на октомври трябва да бъдат изплатени и средствата за извънболнична помощ, в размер на 40 млн. лв., както и 15 647 000 лв. на аптеките за дейност през септември.

Към момента д-р Нели Нешева, директор на НЗОК, преговаря с Министерството на финансите до края на месеца да бъдат изплатени на болниците и дължимите средства от 80 млн. лв. за септември.
По този начин ще бъде наваксано изоставането в плащанията към договорните партньори, съобщава още здравната каса.

Коментари