Публикация

МЗ вече субсидира готовността на инфекциозните отделения при епидемия

МЗ вече субсидира готовността на инфекциозните отделения при епидемия

Готовността на инфекциозните отделения за реакция при епидемична ситуация вече се субсидира от Министерството на здравеопазването.


Това става възможно с промените в Наредба № 3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, които са публикувани в бр. 83 от 25.09.2020 г. на Държавен вестник, уточнява ведомството.

С новите текстове се разширява обхватът на субсидираните от МЗ дейности

Създадена е възможност клиники и отделния по инфекциозни болести в държавни и общински болници да бъдат подпомагани за поддържане готовност за оказване на медицинска помощ в случаите на епидемично разпространение на заразни болести, включително и на COVID-19.


Такава субсидия могат да получават и други болници с разкрити клиники и отделния по инфекциозни болести през периода на обявено извънредно положение или на обявена извънредна епидемична обстановка.


Припомняме, че за субсидирането на структурите по инфекциозни болести със свое постановление Министерският съвет отпусна допълнително 9,6 милиона лева по бюджета на МЗ.


В Наредбата е определен 10-дневен срок за подаване на заявления за сключване на договор за субсидиране на клиники и отделния по инфекциозни болести за 2020 г.


С обнародваната Наредба се увеличава и стойността, която Министерството на здравеопазването заплаща на лечебните заведения за дейности по медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК. Дадена е и възможност комплексните онкологични центрове, в които има създадени териториални експертни лекарски комисии, да бъдат подпомагани финансово.

Актуализира се и субсидията за дейностите по откриване, лечение, проследяване и рехабилитация на пациенти с активна туберкулоза

както и за лечение на пациенти с психични заболявания. За целта по бюджета на МЗ са осигурени допълнително 1,4 млн. лева.

Коментари