Публикация

Проф. Никола Владов е предложен за орден „Стара планина”

Проф. Никола Владов е предложен за орден „Стара планина”

Правителството предлага на президента на България да издаде указ за награждаване на о. з. старши лейтенант проф. д-р Никола Владов, д.м.н., с орден „Стара планина” I степен, без лента, с мечове.


Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Предложението е заради значимия му принос в развитието на науката и практиката в сферата на коремната хирургия

за усъвършенстване на чернодробно-панкреатичната хирургия и прилагане на интраоперативната ехография, за въвеждане за пръв път в България на лапароскопска хирургия на черния дроб и на панкреаса, за цялостна дейност в областта на военномедицинското дело, за популяризиране дейността и издигане престижа на здравните органи от Министерството на отбраната в страната и чужбина.

Проф. Владов е началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА

от нейното основаване през 2003 г.


Притежава многобройни специализации по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия и сертификат за извършване на чернодробна трансплантация, магистър е по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.


Има защитен дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” на тема „Хирургическо лечение на ехинококовите кисти на черния дроб, отворени в жлъчните пътища”, както и дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки” на тема „Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение”.


Национален консултант по трансплантология е в периода 2011-2014 г., републикански консултант по хирургия.


През 2016 г. получи наградата на Българския лекарски съюз „Лекар на годината“.

 

 

 

Коментари

Както на проф. Тодоров постфактум коментирах, напомняйки за случая с банкера Андрей Николов, с още по-голяма мъка същото напомням  на кандидата на орден "Стара планина", Като председател на Комисията по етика на дружеството на неврология и Председател на болнична ЛКК, си позволявам да изисквам перфекционизъм от всеки лекар и нека Президентството, което иска да награди достойните, което е абсолютно правилно, все пак да получава и щекотлива информация. Но като човек им желая най-доброто.

Padenie !